Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.12

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus (toliau Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įstatymų ir įstatymus įgyvendinamųjų teisės aktų numatytiems darbams, susijusiems su pastatų ir statinių projektavimu, organizuoti ir vykdyti. III. VEIKLOS SRITIS
- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialios

Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, Skyriaus uždavinius, vyriausiojo specialisto funkcijas, įstatymų nuostatas statinių projektavimo srityje, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
- dalyvauja sudarytose teritorijų planavimo komisijose ir vykdo sekretoriaus funkcijas;
- dalyvauja saugomų teritorijų planavimo procese;
- koordinuoja savivaldybės rengiamus vandentvarkos, aplinkotvarkos, teritorijų planavimo ir techninius projektus;
- rengia specialiuosius architektūros reikalavimus;
- rengia savivaldybės organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų medžiagą;
- rengia grafinius darbus, schemas, planus;
- 7 rengia leidimus išorinei reklamai įrengti;
- dirba su informacine sistema REGIA;
- prireikus pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą geodezininką ir vykdo funkcijas, susijusias su geodezinių matavimų koordinavimu ir adresų suteikimu;
- prireikus dirba su pastatų ir statinių statybos, teritorijų planavimo, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, geodezinių matavimų informacinėmis sistemomis INFOSTATYBA, ŽPDRIS, TPDR ir GEOMAP;
- rengia dokumentų pagal kompetenciją projektus, atsakymus į raštus, paklausimus, skundus;
- tvarko kuruojamos srities dokumentų archyvą;
- vykdo mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo nurodymus ar vienkartinius pavedimus pagal savo kompetenciją.

Reikalavimai


- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities (statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos, arba kraštotvarkos krypties) arba meno studijų srities architektūros krypties, arba jiems prilygintą išsilavinimą;
- turėti pastatų ir statinių techninio projektavimo, teritorijų planavimo arba šių darbų savivaldybės ar valstybės lygmens priežiūros darbo patirties (ne mažiau kaip 1 m.);
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, išmanyti Žemės, Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Statybos įstatymus ir kitus įstatymus, įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;
- išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, architektūros programomis, teksto redaktoriumi, naudotis internetu, elektroniniu paštu;
- sugebėti savarankiškai planuoti, kaupti, sisteminti informaciją, teikti išvadas.
CVB klientas

Elektrėnų savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »