Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Ekonomikos poskyris Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.11

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų skyriaus Ekonomikos poskyrio vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis - A.
- Pareigybės kategorija - 9

- Finansų skyriaus Ekonomikos ir finansų poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti bei finansinei atskaitomybei rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusiais su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;
- teikia duomenis konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti, užpildydamas VSAKIS duomenų įvedimo formas;
- kaupia ir sistemina duomenis tarpusavio operacijų suderinimui ir detalizavimui su viešojo sektoriaus subjektais;
- ruošia ir teikia Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainei biudžeto vykdymo ir tarpines finansines ataskaitas, vidutiniojo darbo užmokesčio bei vienkartinius piniginius išmokų duomenis;
- valstybės tarnautojas vykdo kitus su struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
- teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pavestų funkcijų ir užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
- mokėti naudotis viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS);
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atskaitomybės tvarkymą, dokumentų atidavimo į archyvą tvarką;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB klientas

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »