Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Finansų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio fondui, socialinio draudimo įmokų išlaidoms, darbdavių socialinei paramai pinigais planuoti, apskaityti, analizuoti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- planuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio fondą, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais išlaidas;
- analizuoja, kaupia informaciją apie darbo užmokesčio fondo, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų naudojimą;
- sudaro departamentui pavaldžių įstaigų suvestines pareigybių ir darbo užmokesčio plano vykdymo ataskaitas, formas: B–1 ir darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų naudojimą formą B–6;
- sudaro departamentui pavaldžių įstaigų suvestines darbo užmokesčio plano formas: BFP–3, BFP–11 ir BFP–12 bei išlaidų darbdavių socialinei paramai formą BFP–8;
- sudaro departamentui pavaldžių įstaigų darbo užmokesčio projekto formas: BF–3, BF–12, BF–13 ir išlaidų darbdavių socialinei paramai formą BF–8;
- kiekvieną mėnesį sudaro suvestinę finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaitą (forma Nr. 3);
- kiekvieną mėnesį sudaro suvestinę mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (forma Nr. 4) ir ketvirtinį aiškinamąjį raštą prie jos;
- paskaičiuoja savivaldybių priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijoms skiriamų tikslinių specialiųjų dotacijų poreikį darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;
- vykdo kitus departamento vadovybės ir Finansų skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;
- atsako už jam pavestų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
- vykdydamas finansų kontrolės procedūras atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- mokėti dirbti kompiuteriu, turėti darbo su MS Office programomis patirties;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, užtikrinančius funkcijų atlikimą ir kokybišką problemų sprendimą laiku;
- mokėti kaupti, sistemingai analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo apmokėjimo sąlygas, darbo santykių reguliavimą, piniginių kompensacijų mokėjimą;
- būti nepriekaištingos reputacijos, gebėti bendrauti, pasižymėti analitiniu mąstymu.
CVB klientas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »