Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

kompiuterinių sistemų aptarnavimo grupės Specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.14

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) Informatikos ir ryšių skyriaus (toliau – IRS) Sisteminio administravimo poskyrio (toliau – SAP) kompiuterinių sistemų aptarnavimo grupės (toliau – KSAG) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 7

- Pareigybė reikalinga užtikrinti Vilniaus aps. VPK struktūrinių padalinių personalinių kompiuterių ir kompiuterinių tinklų darbą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- atlieka vietinių kompiuterizuotų darbo vietų administratoriaus funkcijas;
- atlieka policijos elektroninio pašto vietinio administratoriaus funkcijas;
- vykdo Kriminalinės žvalgybos telekomunikacinio tinklo kompiuterizuotų darbo vietų vietinio administratoriaus funkcijas;
- konsultuoja policijos informacinių technologijų naudotojus kompiuterizuotų darbo vietų ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
- nagrinėja ir apibendrina gedimų priežastis ir imasi priemonių, kad būtų pašalintos sąlygos joms atsirasti;
- analizuoja kompiuterizuotų darbo vietų naudotojų poreikius, apibendrina informaciją ir ją pateikia vadovybei;
- naudojasi informacinėmis sistemomis;
- vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų srities išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, policijos veiklą, dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles;
- mokėti dirbti Microsoft operacinėmis sistemomis ir būti susipažinusiam su Linux operacinėmis sistemomis bei atviro kodo programine įranga;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.I
CVB klientas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »