Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kritinės informacinės infrastruktūros saugumo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.05

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Kritinės informacinės infrastruktūros saugumo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyr. specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyr. specialisto pareigybė reikalinga valstybės informacinių išteklių valdytojų pateiktiems kibernetinio saugumo dokumentams vertinti ir derinti, rinkti informaciją apie kibernetinio saugumo incidentus, rengti ir vykdyti apklausas ir interviu, administruoti kibernetinio saugumo išmoktų pamokų duomenų bazę ir joje talpinti analitinę informaciją.

Skyriaus vyr. specialistas vykdo šias funkcijas:
- Susirašinėja su valstybės informacinių išteklių valdytojais dėl jų valdomų informacinių sistemų kibernetinio saugumo vertinimui reikalingos informacijos gavimo, analizuoja, teikia pastabas ir derina pateiktus kibernetinio saugumo dokumentus.
- rengia nacionalinio kibernetinio saugumo centro darbui reikalingos informacijos rinkimo planą, rūpinasi informacijos rinkimo ir analizės procesais, renka informaciją;
- rengia nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui reikalingą medžiagą apklausoms ir interviu, vykdo apklausas ir interviu;
- administruoja kibernetinio saugumo išmoktų pamokų duomenų bazę, talpina analitinę informaciją;
- dalyvauja kuriant norminę bazę;
- apskaito ir saugo turimą dokumentaciją bei kitą informaciją;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės pavedimus.

Reikalavimai

Skyriaus vyr. specialistas privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- žinoti grėsmes informacinėms technologijoms ir informacinių technologijų apsaugos būdus, išmanyti informacijos apsaugos principus ir priemones;
- turi būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais telekomunikacijų ir informacinių sistemų veiklą ir saugumą, kibernetinį saugumą, tarnybos ir valstybės paslapčių apsaugą, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Tarnybos, Skyriaus bei šiais nuostatais;
- privalo būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais ir atsakomybe už šių reikalavimų nevykdymą;
- Skyriaus vyr. specialistas turi mokėti:
- rasti reikiamą informaciją, ją sisteminti, vertinti ir analizuoti, rengti išvadas ir teikti siūlymus;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- rengti dokumentus pagal raštvedybos taisykles;
- mokėti anglų kalbą lygiu B1;
- dirbti kompiuterių operacinės sistemos Windows aplinkoje, MS Office paketo programomis MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Power Point.
- turėti aiškią motyvaciją ir gebėti dirbti savarankiškai, būti iniciatyvus, gebėti savarankiškai ir efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, taikyti naujas žinias bei įgūdžius praktiškai.
- turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI atitikmeniu, gauti.
CVB klientas

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »