Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės departamento Apeliacijų skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis — A.
- Pareigybės kategorija — 13

- Teisės departamento (toliau — Departamentas) Apeliacijų skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) interesų atstovavimą nagrinėjant mokestines bylas valstybės institucijose bei teismuose, taip pat nagrinėti mokesčių mokėtojų skundus ir pareiškimus bei rengti atitinkamų sprendimų projektus, apibendrinti mokestinių ginčų nagrinėjimo praktiką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka nagrinėja mokestinius ginčus;
- 2 atstovauja valstybės interesus, nagrinėjant mokestinius ginčus Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau — Komisija) ir teismuose;
- 3 rengia skundus dėl neteisėtų ir nepagrįstų Komisijos ir teismų sprendimų;
- 4 VMI prie FM viršininko įgaliojimu atstovauja VMI prie FM kitose valstybės institucijose siekdamas ginti valstybės interesus ir užtikrinti VMI prie FM interesų atstovavimą;
- 5 analizuoja mokestinių bylų nagrinėjimo praktiką ir pritaiko mokestinių ginčų nagrinėjimo metu;
- 6 nagrinėja mokesčių mokėtojų pastabas dėl VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento bei Akcizų administravimo departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto surašytų patikrinimo aktų, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kai pateikiamos pastabos dėl patikrinimo aktų, atlieka kitus su mokesčių mokėtojų pastabų dėl patikrinimo aktų nagrinėjimu ir sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo vykdymo susijusius, teisės aktuose numatytus veiksmus;
- 7 atstovauja pagal faktą Komisijoje žemės, nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo bylose bei Mokesčių apskaitos departamento parengtų sprendimų bylose.
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Departamento vadovybės ir Departamento skyriaus vedėjo, jo nesant vedėjo pavaduotojo, nurodymus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip pusės metų teisinio darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčius ir jų administravimą;
- turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- sugebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »