Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Viešųjų pirkimų ir turto Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Anykščių rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dokumentams, reikalingiems savivaldybėje išduodamoms licencijoms bei leidimams ruošti ir išduoti; asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą, sąrašams sudaryti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas
- Ruošia ir išduoda dokumentus licencijoms: verstis mažmenine prekyba alkoholio, tabako gaminiais.
- Ruošia ir išduoda dokumentus leidimams: prekiauti ir teikti paslaugoms Anykščių rajono savivaldybės viešose vietose, suskystintų naftos dujų prekybai ir nefasuotiems naftos produktams.
- Priima asmenų (šeimų) prašymus ir pajamų bei turto deklaracijas dėl valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti, sudaro šių asmenų (šeimų) sąrašus, rengia dokumentus dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos.
- Rengia pažymas, suteikiančias teisę gauti valstybės remiamą kreditą būstui įsigyti, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas.
- Organizuoja gyvenamųjų patalpų pirkimą savivaldybės socialiniam būsto fondui.
- Teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus savivaldybės socialinio būsto fondo statybos ir rekonstrukcijos klausimais.
- Registruoja grįžusius į Lietuvą tremtinius, politinius kalinius ir jų šeimas, norinčias apsirūpinti būstu, sudaro šių asmenų sąrašus, rengia dokumentus butams pirkti ir nuomoti.
- Veda tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos žurnalą, ruošia dokumentus jų nuomai, statuso keitimui.
- Teikia rajono tarybai pasiūlymus bei ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl verslo liudijimo mokesčių tarifų nustatymo ir įstatymais nustatyta tvarka mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims.
- Ruošia ir išduoda dokumentus dėl piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei nuomininkų, gyvenančių savininkams grąžintinuose gyvenamuosiuose namuose, apsirūpinimo butais.
- Analizuoja savivaldybės reguliavimo sferai priskirtų bendrovių bei įstaigų, kuriuose atstovauja, administracijos teikiamų rezultatų analizę ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus:
- Teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nebiudžetinių lėšų panaudojimo.
- Dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą.
- Rengia statistines ataskaitas Savivaldybės gyvenamojo būsto klausimais.
- dalyvauja laikinųjų ir nuolatinių komisijų, darbo grupių darbe pagal skyriaus kompetenciją;
- nagrinėja gyventojų skundus, pareiškimus ir prašymus, rengia atsakymus pagal savo kompetenciją;
- atstovauja bendrovių, kuriose savivaldybė turi akcijų paketą, valdymo organų veikloje, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui dėl šių bendrovių reorganizavimo, privatizavimo, ūkinės veiklos didinimo, analizuoja savivaldybės reguliavimo sferai priskirtų bendrovių ir įstaigų administracijų pateiktus veiklos rezultatus, užtikrindamas savivaldybės, kuri yra bendrovių akcininkė, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą;
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srityje);
- Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą viešojo administravimo įstaigoje.
- Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei dokumentus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir vietos savivaldą.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
- Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Anykščių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »