Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Vyriausiasis specialistas (psichologas) yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 12

- Vyriausiojo specialisto (psichologo) pareigybė reikalinga užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių asmenų - nepilnamečių, mažamečių - kvalifikuotą apklausą suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą įvertinti jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas.III.

Vyriausiojo specialisto (psichologo) pareigybei priskiriamos funkcijos:
- teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauti apklausiant nepilnamečius, mažamečius asmenis ikiteisminiame tyrime ir teismo proceso metu, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą, ir teikti išvadas, nuomones;
- teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu vykdyti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese apklausiamų nepilnamečių, mažamečių asmenų ir jų elgsenos psichologinį vertinimą;
- teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu įvertinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese apklausiamų nepilnamečių, mažamečių asmenų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
- teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoti dėl nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausos ikiteisminiame tyrime ir teisminio proceso metu specifikos ir atlikimo taktikos;
- rinkti ir kaupti informaciją, reikalingą ikiteisminiame tyrime ir teismo proceso metu apklausiant nepilnamečius, mažamečius asmenis, esant būtinybei bendradarbiaujant su kitomis kompetentingomis įstaigomis ir institucijomis;
- pagal kompetenciją rengti teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėl apklausų vykdymo, organizuoti mokymus;
- pagal kompetenciją teikti pasiūlymus teismo organizacinės veiklos ir kitais klausimais;
- pagal kompetenciją teikti išvadas dėl teismo pirmininko įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektų;
- pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
- vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas (psichologas) turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
- turėti psichologo praktinės veiklos su nepilnamečiais, mažamečiais asmenimis stažą arba darbo stažą teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijose;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius nepilnamečio, mažamečio asmens dalyvavimą teisminiuose procesuose;
- gerai išmanyti teisės psichologijos srities problematiką, įvykių rekonstrukcijos ir asmens atpažinimo psichologinius ypatumus, civilinio, baudžiamojo ir administracinio proceso psichologines charakteristikas;
- gebėti integruoti psichologijos, kriminologijos ir teisės žinias, psichologiniu lygmeniu analizuoti teisės taikymo ir teisės veikimo problemas;
- gebėti atlikti mažamečių ir nepilnamečių asmenų psichologinį įvertinimą, gebėti efektyviai bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis, taikyti psichologinės diagnostikos metodus asmenybės įvertinimui, rašyti pagrįstas psichologines išvadas;
- gebėti atlikti krizių intervenciją, taikyti krizių ir traumų įveikos metodus ir konkrečias technikas;
- gerai išmanyti vaiko raidą ir gebėti įvertinti vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines ir asmenybės problemas, vaiko brandumą, identifikuoti patologijas, gebėti bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis;
- laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Vilniaus apygardos teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »