Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Administracijos reikalų skyrius Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių tardymo izoliatorius

Darbo pobūdis

 • Administracijos reikalų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Administracijos reikalų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklos planavimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, įslaptintos informacijos (toliau - įslaptinti dokumentai) administravimą bei archyvo darbą, koordinuoti informacinių kompiuterinių technologijų administravimą ir priežiūrą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja Administracijos reikalų skyriui: planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą vykdant skyriui priskirtas funkcijas ir sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku, užtikrindamas Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuostatų, skyriaus nuostatų, darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą;
 • rengia Administracijos reikalų skyriaus veiklos planus, teikia pasiūlymus į įstaigos metinį planą, ruošia ataskaitas apie jų vykdymą;
 • organizuoja ir koordinuoja įstaigos metinio veiklos plano rengimą;
 • organizuoja įstaigos administracinių padalinių planų rengimą ir vykdymą, vertinant kaip įgyvendinami užsibrėžti tikslai;
 • organizuoja Dokumentų valdymo sistemos veiklos įstaigoje administravimą;
 • kontroliuoja įslaptintų, bendrųjų (neįslaptintų) ir archyvinių dokumentų tvarkymą ir apskaitą įstaigoje, siekiant užtikrinti dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą. Apie nustatytus trūkumus informuoja direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos sritį;
 • pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų bei kitų įstaigos dokumentų projektus, teikia metodinę ir praktinę pagalbą įstaigos administraciniams padaliniams;
 • pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus pasirašo dokumentus;
 • pagal skyriaus kompetenciją organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, paklausimų ir kitokio pobūdžio raštų, taip pat atsakymų į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą ir juos rengia, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
 • kontroliuoja įstaigos kompiuterinės programinės sistemos darbą ;
 • kontroliuoja reikalingos informacijos paskelbimą Šiaulių tardymo izoliatoriaus interneto svetainėje, užtikrindamas Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše numatytų reikalavimų vykdymą bei pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir reguliarų informacijos atnaujinimą;
 • direktoriaus pavaduotojui pavedus, organizuoja ir kontroliuoja įstaigos administracinių padaliniams ar konkretiems darbuotojams pavestų vykdyti kitų institucijų, organizacijų paklausimus ir pavedimus;
 • užtikrina tarnybinių funkcijų vykdymo metu gaunamos informacijos konfidencialumą;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;
 • vykdo įstaigos direktoriaus bei jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.
 • nesant Personalo skyriaus vadovo (atostogas, liga, komandiruotė ir pan.), atlieka jo funkcijas.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosiusreikalavimus:
 • 1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, viešojo administravimo ar verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • 2 turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 • 3 turėti 1 metų viešojo administravimo srityje patirtį;
 • 4 išmanyti elektroninių dokumentų valdymo sistemų veiklą, informacines ir komunikacines technologijas, gebėti jas pritaikyti bausmių vykdymo sistemos veikloje;
 • 5 mokėti rengti teisės aktų projektus, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • 6 mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • 7 išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, asmenų aptarnavimo bei jų prašymų nagrinėjimo reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą.
 • 8 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB klientas

Šiaulių tardymo izoliatorius

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: