Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Administracinės ir baudžiamosios justicijos grupės patarėjas (13,05) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Darbo pobūdis

1. Administracinės ir baudžiamosios justicijos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Grupės patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą ir teisinėmis priemonėmis tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija) uždavinius ir funkcijas probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo srityse.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia teisės aktų, reguliuojančių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisinius santykius, projektus, dalyvauja darbo grupėse (komisijose, komitetuose), rengiančiose teisės aktų projektus ar nagrinėjančiose bausmes vykdančių institucijų veiklos klausimus, siekiant užtikrinti veiksmingą teisėkūros procesą, tinkamą ir visapusišką teisinės sistemos kūrimą;
 • teikia teisines išvadas dėl teisės aktų, reguliuojančių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisinius santykius, projektų, taip pat siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo, teisės aktų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
 • analizuoja ir apibendrina teisės aktus, jų taikymą ir efektyvumą probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisės srityje, teikia teisines konsultacijas, vertina ir apibendrina Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisę ir praktiką, analizuoja minėtų sričių vystymo perspektyvas;
 • analizuoja Europos žmogaus teisių teismo praktiką, Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos komitetų prieš kankinimą ir kitokį nežmonišką ir kankinantį elgesį pateiktas rekomendacijas ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos bausmių vykdymo sistemos tobulinimo būtinybės;
 • nagrinėja grupės kompetencijai priskirtus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo organizavimo klausimus ir pagal grupės kompetenciją teikia siūlymus dėl priemonių, padedančių užtikrinti šių institucijų veiksmingą veiklą, siekiant efektyvaus ir rezultatyvaus probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo;
 • kaupia, sistemina, apibendrina ir analizuoja kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pastabas bei pasiūlymus dėl probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisės aktų ir teisės aktų projektų;
 • nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus, susijusius su probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymu ir rengia atsakymus į juos;
 • koordinuojančio vyresniojo patarėjo pavedimu rengia medžiagą, susijusią su probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo sritimi, reikalingą ministerijos vadovybei atstovauti ministerijos poziciją Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje ar kitose institucijose;
 • koordinuojančio vyresniojo patarėjo pavedimu atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, konferencijose ir kituose renginiuose;
 • vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius grupės vadovo ir koordinuojančio vyresniojo patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį bausmių vykdymo teisės srityje;
 • turėti teisės aktų projektų rengimo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, teismų praktiką administracinėse bylose, susijusiose su bausmių vykdymo teisiniais santykiais, teisėsaugos institucijų veiklos ypatumus, kriminalinės žvalgybos aspektus, teisėkūros procedūras;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, taip pat teisėkūros pagrindais ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą B2 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: