Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio teritorinė ligonių kasa

Darbo pobūdis

 • Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtą darbą – užtikrinti ieškinių reiškimą asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti Panevėžio teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) rengiamų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Įstatymų nustatytais pagrindais atstovauja privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūroje, naudodamasis visomis įstatymų jai suteiktomis procesinėmis teisėmis bei įgaliojimais jos vardu atlieka visus procesinius veiksmus.
 • Atstovauja TLK visų instancijų teismuose ir atlieka atstovaujamosios institucijos vardu visus procesinius veiksmus.
 • Rengia žalos PSDF biudžetui atlyginimo ieškinius fiziniams ir juridiniams asmenims, dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai ir nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų.
 • Rengia žalos PSDF biudžetui atlyginimo ieškinius draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis.
 • Rengia pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusių asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po sužalojimų, patirtų per eismo įvykį.
 • Sudaro žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdo jų kontrolę.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą.
 • Užtikrina TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą. Vizuoja TLK veiklos sutartis.
 • Vertina TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu bei jų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems šalies ir ES teisės aktams.
 • Pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams bei į TLK konsultuotis besikreipiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu rengia vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius įstaigos veiklos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina.
 • Vykdo korupcijos prevenciją:
 • atlieka TLK veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiauja su kitais TLK skyriais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti;
 • skyriaus vedėjo pavedimu rengia TLK kovos su korupcija programų projektus ir jų pakeitimo projektus;
 • atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu TLK susijusią veiklą.
 • Informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo tobulinimo.
 • Savo kompetencijos ribose nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, prašymus, skundus ir rengia atsakymų projektus, raštus, tarnybinius pranešimus, planus ir ataskaitas.
 • Pagal direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimą ir savo kompetenciją rengia medžiagą TLK stebėtojų tarybai, LR sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), kitoms institucijoms.
 • Atstovauja skyriui TLK ir VLK, pagal kompetenciją dalyvauja TLK organizuojamų komisijų darbe bei TLK organizuojamuose posėdžiuose, susirinkimuose, pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose.
 • Bendradarbiauja su kitais TLK skyriais.
 • Užtikrina dokumentų saugumą, jų sutvarkymą, perdavimą į archyvą laiku, vadovaudamasis galiojančia dokumentų valdymo tvarka.
 • Vykdo su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, viešąjį administravimą, teisinę sąrangą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, asmens duomenų apsaugą;
 • žinoti įstaigos veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
 • sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo bei perdavimo į archyvą tvarką;
 • mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (57) »