Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Anykščiai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. teisės aktuose nustatytų su civilinės saugos sistemos uždavinių, priešgaisrinės saugos reikalavimų bei mobilizacijos, demobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įgyvendinimu susijusių funkcijų įgyvendinimo organizavimas ir koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. ūkio subjektų ir kitų įstaigų veiklos, susijusios su civilinės saugos sistemos uždavinių bei priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymu, priežiūra ir kontrolė.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
17. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
18. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
19. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
20. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
21. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
24. Pagal savivaldybės administracijos kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme nustatytų funkcijų atlikimą arba prireikus jas atlieka.
25. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytų savivaldybei valstybės perduotų funkcijų vykdymą arba prireikus jas vykdo.
26. Vykdo Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme nustatytas funkcijas arba prireikus organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų atlikimą.
27. Koordinuoja Anykščių rajono ugniagesių tarnybos veiklą.
28. Koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
29.3. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
29.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.5. darbo patirties sritis – civilinės saugos srities patirtis; 29.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
29.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.8. darbo patirties sritis – mobilizacijos srities patirtis; 29.9. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
29.10. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.11. darbo patirties sritis – priešgaisrinės saugos srities patirtis ; 29.12. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
29.13. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.14. darbo patirties sritis – radiacinės saugos srities patirtis; 29.15. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
30.1. kalba - anglų;
30.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
31. Atitikimas kitiems reikalavimams:
31.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

32. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
32.2. organizuotumas - 3 lygis;
32.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
32.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
32.5. komunikacija - 3 lygis.
33. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
33.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
34. Profesinė kompetencija:
34.1. veiklos planavimas - 3 lygis;
34.2. dokumentų valdymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 9.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2231 €
Vid. atlyginimas bruto
(59% didesnis už LT vidurkį)
62
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1646 €
25% uždirba 1646-2023 €
25% uždirba 2023-2699 €
25% uždirba nuo 2699 €