Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Imuniteto tarnybos viršininkas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. AD1-255


APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IMUNITETO TARNYBOS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. korupcijos prevencija.
4. priežiūra ir kontrolė.
5. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos korupcijos prevencijos plano priemonių vykdymas, antikorupcinis švietimas.
7. Veiklos organizavimo priežiūra, tarnybinių nusižengimų tyrimas, valstybinė gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos kontrolė.
8. Įstaigos struktūrinių padalinių veiklos rizikos analizė..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Organizuoja informacijos apie Departamento darbuotojų padarytų teisės pažeidimų, korupcijos atvejų, tarnybinių nusižengimų gavimą, sisteminimą ir analizavimą, teikia siūlymus šių pažeidimų prevencijai..
20. Organizuoja ir kontroliuoja korupcijos pasireiškimo tikimybę Departamente ar jo struktūriniuose padaliniuose ir vertina veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
21. Teikia siūlymus dėl korupcijos pasireiškimo rizikų mažinimo, veiklos skaidrinimo, organizuoja bei dalyvauja, vykdant įstaigos darbuotojų mokymus etikos srityje, taip pat darbuotojų ir visuomenės antikorupcinį švietimą.
22. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, Departamento darbuotojai, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, gyvūnijos apsaugą bei kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus patikrinimuose bei reiduose.
23. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, teikia jiems informaciją.
24. Nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir vertina informacijos patikrinimus ir tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl Departamento darbuotojų neteisėtų veikų.
25. Vykdo kitas funkcijas, patvirtintas 2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
26.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.4. darbo patirties sritis – korupcijos prevencijos srityje; 26.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. komunikacija - 4 lygis;
27.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
27.4. organizuotumas - 4 lygis;
27.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
28. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. lyderystė - 4 lygis;
28.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
28.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
29.2. konfliktų valdymas - 4 lygis.
30. Profesinė kompetencija:
30.1. korupcijos prevencija - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 13.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2065 €
Vid. atlyginimas bruto
(60% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1397 €
25% uždirba 1397-2063 €
25% uždirba 2063-2599 €
25% uždirba nuo 2599 €