Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojas

Darbo vieta

Darbo funkcijos:

Atlieka tarnybą Priežiūros postuose prie kamerų, gamybinių kamerų, pasivaikščiojimų kiemelių suimtųjų ir nuteistųjų pasivaikščiojimo metu;
Atlieka tarnybą Apsaugos postuose, tai yra apsaugos bokšteliuose, apsaugos take prie pagrindinių ir pagalbinių vartų, techninių apsaugos priemonių valdymo pulto;
Moka naudotis ryšio, signalizacijos priemonėmis ir priešgaisriniu inventoriumi, siekiant užtikrinti saugumą ir kontrolę;
Esant reikalui, laikantis teisės aktų reikalavimų, konvojuoja suimtuosius, nuteistuosius ar nuteistuosius areštu neplaniniu konvojumi, užtikrinant konvojuojamųjų asmenų tinkamą apsaugą;
Atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų asmenų ir kamerų kratas nepažeisdamas teisės aktų, reglamentuojančių kratų atlikimą, reikalavimų;
Vykdo kitus su APS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio APS viršininko, direktoriaus, budinčiojo padėjėjo ar jo pavaduotojo pavedimus, siekiantį gyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;
Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

Mes jums siūlome

Teisė į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ištarnavus 25 metus arba suėjus 55 metų ir ištarnavus ne mažiau kaip 5 metus;
Kompensuojama dalis išlaidų vykstant į tarnybos vietą ir iš jos;
Minimali Kasmetinių atostogų trukmė – 30 dienų, pareigūnui, turinčiam didesnį kaip dešimties metų tarnybos stažą, už kiekvienų paskesnių penkerių metų tarnybos stažą suteikiamos 5 kalendorinės dienos kasmetinių papildomų atostogų;
Maksimali Kasmetinių atostogų trukmė – 45 dienos;
Naujai paskirtiems pareigūnams įvadinių mokymų metu, taip pat kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu yra paliekamos einamos pareigos ir mokamas nustatytas darbo užmokestis;
Pareigūnai aprūpinami tarnybine uniforma;
Studijuojant aukštosiose (universitetinėse) ar kolegijose, studijų sesijų metu suteikiamos mokamos mokymosi atostogos;
Periodiškai (kasmet, arba kas 2 metai) pareigūnai nemokamai siunčiami profilaktiniams sveikatos patikrinimams.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, asmeniškai privalo pateikti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyriui:

Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
Gyvenimo aprašymą;
Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).

Išsamesnę informacija apie skelbiamą atranką galima gauti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyriuje arba telefonu (8 5) 261 8009.

Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas

Lukiškių tardymo izoliatorius–kalėjimas yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi valstybės įstaiga, vykdanti kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes.
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »