Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Palanga - Palangos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga Savivaldybės teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių teisės aktų, Savivaldybės institucijų sprendimų bei iškeltų uždavinių įgyvendinimą teritorijų ir kraštovaizdžio planavimo, statinių projektavimo, reklamos politikos srityse.III. VEIKLOS SRITYS
 • Specialiosios

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius teritorijų planavimo ir statybos srityse, parengtų dokumentų atitikimą statinių projektavimą reglamentuojantiems teisės aktams, derina statinių projektus, rengia statinių specialiuosius architektūrinius reikalavimus;
 • analizuoja informaciją, gaunamą iš Savivaldybės administracijos padalinių, valstybinių institucijų, įstaigų bei įmonių ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti subalansuotą miesto architektūrinę plėtrą;
 • siekdamas užtikrinti kraštotvarkos ir vaizdinės informacijos teisinį reguliavimą, derina mažosios architektūros formų, dekoratyvinio apšvietimo miesto erdvėse, monumentaliosios ir dekoratyvinės dailės kūrinių, skverų ir želdinių projektus, tikrina ir derina nesudėtingų (tarp jų laikinų) statinių ir įrenginių projektus, derina reklaminių, išorės reklamos, skelbimų ir iškabų projektus, nagrinėja paraiškas;
 • siekdamas pagerinti Savivaldybės viešųjų erdvių estetinę aplinką, rengia pasiūlymus ir sprendimus pastatų fasadų, kitų statinių (kioskų, stendų, suolų, tvorų ir kt.) spalvinių sprendimų ir formų, kraštotvarkos, kultūros vertybių apsaugos, vaizdinės informacijos, estetinės aplinkos formavimo ir problemų sprendimo klausimais, derina smulkaus verslo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose schemas, specialiuosius planus, organizuoja miesto dekoratyvinį-meninį apipavidalinimą valstybės šventėms ir Savivaldybės renginiams;
 • rengia teritorijų planavimo sąlygas, derina planavimo užduotis, kitus dokumentus, reikalingus teritorijų planavimui;
 • organizuoja teritorijų planavimo komisijos darbą, derina Savivaldybės teritorijoje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų projektus;
 • užtikrindamas tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą ir teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant;
 • pagal kompetenciją tikrina statinių, inžinerinių įrenginių projektus;
 • pagal kompetenciją tikrina teritorijų planavimo dokumentus ir atstovauja planavimo organizatoriui – administracijos direktoriui, užtikrinant tinkamą viešinimo procedūrų vykdymą;
 • konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis savo kompetencijos klausimais;
 • sudarydamas sąlygas tinkamam dokumentų valdymui, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
 • užtikrindamas Skyriaus funkcijų nepertraukiamą vykdymą, Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, vykdo kitus su Administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose siekiant įgyvendinti Savivaldybės teises, pareigas ir teisėtus interesus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendina Administracijos strateginius veiklos planus ir Skyriaus vykdomas programas siekiant Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti meno studijų srities architektūros krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
 • mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer, GIS, CAD arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis);
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžetinių įstaigų, Biudžeto sandaros, Gyventojų pajamų mokesčio, Gyventojų turto deklaravimo, Investicijų, Konkurencijos, Korupcijos prevencijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Pajūrio juostos, Reklamos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Statybos, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Teritorijų planavimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Vietos savivaldos, Žemės, Žemės reformos įstatymus, Teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius architektūrą, kraštotvarką, teritorijų planavimą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, urbanistiką, kraštotvarką, reklamos įrengimą ir skleidimą, statinių projektavimą, statinių statybą, statybos procesą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
CVB klientas

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: