Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kretinga - Kretingos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti funkcijas teritorijų planavimo srityje.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal Skyriaus veiklos kompetenciją teikia pasiūlymus rengiant teritorijų planavimo dokumentus, vertinant sprendinius, siūlant bei priimant sprendimus dėl jų vykdymo bei įgyvendinimo;
 • vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais vykdo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), naudodamasis Teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS):
 • rengia Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pokyčių analizes, renka duomenis reikalingus stebėsenai vykdyti;
 • priima visuomenės pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo ir (ar) koregavimo, juos vertina ir siūlo sprendimus;
 • organizuoja teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programų rengimą:
 • pagal teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programas siūlo veiksmus, reikalingus atlikti kad būtų įgyvendinti sprendiniai, rengia pasiūlymų su įgyvendinimo programomis projektus ir teikia atsakingiems savivaldybės skyriams, įtraukia į strateginį planą;
 • teikia duomenis, rengia ataskaitas ir atsakymus kitiems skyriams, registrams, komisijoms, komitetams, savivaldybės tarybai, kitoms institucijoms klausimais, susijusiais su teritorijų planavimo stebėsena ir sprendinių įgyvendinimu;
 • priima visuomenės pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų tobulinimo, vertina ir siūlo sprendimus;
 • dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese, tikrina ir derina Skyriaus vedėjo pavedimu teritorijų planavimo dokumentus, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);
 • tikrina ir derina Skyriaus vedėjo pavedimu statybos projektus informacinėje sistemoje, naudodamasis informacine sistema „Infostatyba“;
 • teikia konsultacijas teritorijų planavimo, statybos, architektūros, kraštotvarkos klausimais;
 • vykdo kitus pavedimus Skyriaus veiklos klausimais siekdamas, kad būtų užtikrintas savalaikis Skyriui pavestų funkcijų vykdymas, įgyvendinant skyriaus tikslus ir funkcijas;
 • dalyvauja nagrinėjant gyventojų skundus ir prašymus dėl teritorijų planavimo, statybos, architektūros, kraštotvarkos, teikia konsultacijas, sprendžiant ginčus tarp fizinių ir juridinių asmenų ir rengia atsakymus į raštiškus paklausimus;
 • dalyvauja sudarytų komisijų darbe;
 • vykdo rajono savivaldybės teisės aktuose nustatytas funkcijas civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą arba technologijų mokslų srities, kraštotvarkos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo srityje;
 • mokėti naudotis Nekilnojamojo turto registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir kitų prieinamų valstybės registrų duomenimis;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, žemėtvarką, kraštotvarką, geodeziją, kartografiją, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: AutoCad, MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (66) »