Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Druskininkai - Druskininkų savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 • įgyvendina savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos priežiūros politiką;
 • organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;
 • organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
 • rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;.
 • rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
 • dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
 • organizuoja pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;
 • organizuoja sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;
 • analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius;
 • planuoja ir įgyvendina savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;
 • koordinuoja Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą:
 • organizuoja visuomenės sveikatos projektų konkursus;
 • rengia sutarčių su projektų vykdytojais projektus, vykdo jų kontrolę;
 • renka ir analizuoja projektų vykdytojų ataskaitas;
 • rengia Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitą;
 • prognozuoja visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;
 • koordinuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduoja situacijų padarinius;
 • organizuoja Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos darbą;
 • teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjui – savivaldybės gydytojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 • vykdo Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjo – savivaldybės gydytojo funkcijas jo atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
 • saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai;
 • saugo asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai;
 • tausoja Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja jas tik darbo tikslais;
 • laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjo – savivaldybės gydytojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 • vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti biomedicinos mokslų studijų srities medicinos arba visuomenės sveikatos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, medicinos magistro arba visuomenės sveikatos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, gebėti teisės aktus taikyti praktiškai;
 • sugebėti atstovauti Savivaldybei kitose įstaigose ir institucijose;
 • mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu MS Office aplinkoje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer programomis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
CVB klientas

Druskininkų savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: