Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką juridinių ir fizinių asmenų nemokumo, finansinių ataskaitų audito, verslo ir turto vertinimo ir šių sričių profesijų reglamentavimo srityse.
:
 • rengti teisės aktų, susijusių su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu, projektus;
 • analizuoti, rengti ar dalyvauti rengiant bei teikti prašomą informaciją ir Lietuvos Respublikos pozicijas dėl:
 • Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu;
 • tarptautinių institucijų (EBPO, PB, JTO) parengtų dokumentų;
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srityse.
 • finansų ministro, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai:
 • Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) kolegialių organų veikloje;
 • Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
 • Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose;
 • kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose susitikimuose.
 • teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • analizuoti iš Tarnybos, kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų gautą informaciją, susijusią su bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūra ir teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl priežiūros tobulinimo;
 • vykdyti Tarnybos strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) skyriaus vedėjui dėl Tarnybos pateiktų strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų projektų, metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų ir kitos pateiktos informacijos;
 • nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų ir kitokio pobūdžio dokumentų;
 • organizuoti konsultacijas, keistis nuomonėmis su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant optimalaus juridinių ir fizinių asmenų nemokumo klausimų reglamentavimo;
 • skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo laikinai nesant;
 • atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, teisės krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansinių ataskaitų audito arba turto ir verslo vertinimo srityje;
 • būti susipažinęs ir gebėti praktiškai taikyti šiuos finansinių ataskaitų auditą bei verslo ir turto vertinimą reglamentuojančius teisės aktus, rekomendacijas ir dokumentus:
 • Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • Europos Sąjungos teisės aktus;
 • tarptautinių institucijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Pasaulio banko (toliau – PB), Jungtinių tautų organizacijos (toliau – JTO) rekomendacijas;
 • būti susipažinęs su šiais teisės aktais, rekomendacijomis ir dokumentais:
 • nemokumą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais šios srities arba susijusiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinių institucijų (EBPO, PB, JTO) rekomendacijomis ir dokumentais;
 • tarptautiniais audito standartais,
 • Tarptautiniais vertinimo standartais, Europos vertinimo standartais;
 • Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksu, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu.
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • turėti analitinių įgūdžių;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti savarankiškus sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;
 • gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: