Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Darbo pobūdis

1. Baudžiamojo persekiojimo departamento (toliau – departamentas) vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas. 2. Lygis – A. 3. Kategorija – 14.
 • Departamento vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti pagalbą departamento vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui) ir (ar) prokurorui teisiniais ir veiklos organizavimo klausimais – teikti išvadas ir pasiūlymus dėl tarptautinių ir Europos Sąjungos teisinio bendradarbiavimo instrumentų projektų ir jų įgyvendinimo, nacionalinių teisės aktų ir jų taikymo; rengti teisinių dokumentų projektus; tvarkyti veiklos duomenis ir vykdyti kitus pavedimus, susijusius su departamento uždavinių ir funkcijų užtikrinant tarptautinį teisinį bendradarbiavimą vykdymu.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia lietuvių ir (ar) užsienio kalbomis šių dokumentų projektus:
 • teisinės pagalbos prašymų baudžiamosiose bylose užsienio valstybių įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms;
 • prašymų užsienio valstybėms dėl asmenų išdavimo Lietuvos Respublikai;
 • Europos arešto orderių;
 • turto ar įrodymų arešto akto liudijimų;
 • prašymų dėl baudžiamojo proceso perdavimo (perėmimo);
 • kitų dokumentų tarptautinio susižinojimo ir teisinio bendradarbiavimo su kompetentingomis kitų valstybių institucijomis, Europos Sąjungos ir tarptautinėmis institucijomis ar organizacijomis baudžiamosiose bylose klausimais;
 • analizuoja ir teikia pastabas, pasiūlymus, išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos ir kitų teisės aktų projektų;
 • analizuoja ir rengia apžvalgas dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo praktikos, tarptautinių sutarčių išlygų;
 • apibendrina prokuratūros, prokurorų, ikiteisminio tyrimo įstaigų ir jų pareigūnų veiklos teikiant tarptautinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose praktiką;
 • rengia departamento veiklos, susijusios su tarptautiniu teisiniu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, statistinių ataskaitų projektus;
 • atlieka organizacinius veiksmus, rengia medžiagą ir sprendimų projektus prokurorui renkant duomenis, nagrinėjant skundus, prašymus, pareiškimus ar pranešimus;
 • pagal kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos prokurorus ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnus, teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisinės pagalbos prašymų rengimo, kitais tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose klausimais;
 • rengia atsakymų į Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijų, įstaigų ar organizacijų parengtus klausimynus projektus;
 • rengia departamento valdymo, darbo organizavimo, proceso veiklos dokumentų projektus;
 • dalyvauja tarptautinėse darbo grupėse, susitikimuose, posėdžiuose, konferencijose;
 • tvarko departamento veiklos, susijusios su tarptautiniu teisiniu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, dokumentus:
 • tvarko duomenis dokumentų registruose;
 • nustatyta tvarka registruoja gaunamą, siunčiamą korespondenciją (raštus, pranešimus, pareiškimus, skundus, bylas, kitą medžiagą) formuoja ir tvarko teisinės pagalbos prašymų, Europos arešto orderio, ekstradicijos, baudžiamojo persekiojimo perdavimo (perėmimo) ir kitas tarptautinio susižinojimo veiklos bylas, taip pat prašymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimo bylas;
 • padeda organizuoti koordinacinius pasitarimus teisinės pagalbos, ekstradicijos, Europos arešto orderio ir kitais tarptautinio susižinojimo klausimais:
 • protokoluoja koordinacinius pasitarimus;
 • surenka ir pateikia pasitarimų dalyviams informaciją ir medžiagą;
 • rūpinasi techninėmis pasitarimų priemonėmis;
 • padeda organizuoti tarptautinius vizitus ir delegacijų priėmimus, prokurorų mokymo teisinio bendradarbiavimo klausimais renginius;
 • atlieka departamente dokumentų vertimus į (iš) užsienio kalbos bei atlieka vertimą žodžiu;
 • padeda departamento vyriausiajam prokurorui (pavaduotojui) koordinuoti ekspertinių tinklų: Europos teisminio tinklo, kitų tarptautinių teisminių institucijų, skirtų bendradarbiavimui sustiprinti, veiklą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus departamento vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo), prokuroro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su prokuratūros funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti įgijęs socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos prokuratūros, teismo, ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklą, baudžiamąjį procesą reglamentuojančius teisės aktus, Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų srities teisės aktus, tarptautines sutartis dėl teisinės pagalbos;
 • išmanyti teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti rengti teisės aktų, procesinių ir tarptautinio susižinojimo dokumentų projektus, apibendrinimus, rekomendacijas aktualiais teisės taikymo klausimais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
 • mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta generalinio prokuroro patvirtintame Pareigų Lietuvos Respublikos prokuratūroje, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, sąraše.Papunkčio pakeitimai: generalinio prokuroro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. I-186
CVB klientas

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: