Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Baudžiamųjų bylų biuro Teismo posėdžių sekretorius (koef. 5,50)

Vilnius - Vilniaus apygardos teismas

Darbo pobūdis

 • Teismo raštinės skyriaus Baudžiamųjų bylų biuro (toliau – Baudžiamųjų bylų biuras) teismo posėdžių sekretorius (toliau – Teismo posėdžių sekretorius) yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su Teismo posėdžių sekretoriui ir Teismo raštinės skyriui priskirtų funkcijų vykdymu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus ir kitus procesinius dokumentus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą ir pristatymą į teismo posėdį, išsiųsti išvardintus dokumentus, o jų nuorašus įsiūti į bylą, paruošti paklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, savo kompetencijos ribose;
 • laiku išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais nedalyvaujantiems byloje asmenims neįsiteisėjusių procesinių dokumentų patvirtintas kopijas (nuorašus), taip pat šalių pateiktų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) ir kitus dokumentus; esant galimybei, pasirašytinai įteikti adresatui procesinius dokumentus teisme;
 • informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus; esant galimybei, pakartotinai išsiųsti neįteiktus procesinius dokumentus;
 • prieš teismo posėdį patikrinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę ir patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
 • rašyti teismo posėdžio protokolą ir daryti teismo posėdžio garso įrašą. Posėdžio garso įrašą teismo pirmininko nustatyta tvarka perkelti į duomenų saugyklą / LITEKO, išnagrinėtų neviešų bylų posėdžių garso įrašus perkelti į kompaktinius diskus; pasirašyti protokolą ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikti pasirašyti teisėjui;
 • tvarkyti bylas: įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, nuosprendžius ir kitus dokumentus, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
 • teismo ekspedicijai pateikti tvarkingai paruoštus išsiuntimui dokumentus, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių ir kitus reikalingus duomenis, dokumentus tinkamai sudėti į vokus;
 • kiekvieną darbo dieną gautą korespondenciją perduoti teisėjui;
 • tvarkyti duomenis informacinėje sistemoje LITEKO, Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (IBPS) pagal nustatytą teismo pirmininko tvarką;
 • informuoti Informacinių technologijų skyriaus specialistus apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoti LITEKO programos administratorius;
 • nagrinėjamose bylose atlikti kitas procesiniuose įstatymuose numatytas funkcijas;
 • pagal kompetenciją ir patvirtintą Asmenų aptarnavimo teismuose standartą aiškiai ir tiksliai suteikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti telefonus teismo darbuotojų, galinčių suteikti reikalingą informaciją;
 • Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ar biuro vedėjo pavedimu teikti posėdžių sekretoriams praktinę ir metodinę pagalbą, apmokyti naujai priimtus darbuotojus;
 • Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ar Biuro vedėjo pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus;
 • vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo pirmininko, kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ar Biuro vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Vilniaus apygardos teismas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: