Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Bendrojo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

ŠTABO BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Štabo Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų vykdymą Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba).
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - dokumentų valdymo, įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintų dokumentų administravimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo, susijusio su dokumentų valdymo, įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintų dokumentų administravimo organizavimu, koordinavimu ir kontrole, patirties, turėti darbo patirties dirbant su dokumentų (taip pat ir elektroninių dokumentų) valdymo sistema įstaigoje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, rengimą, saugojimą, įslaptintos informacijos apsaugą ir įslaptintų dokumentų administravimą, taip pat su kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su Tarnybos kompetencija;
4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook Express, Internet Explorer;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, mokėti reikšti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. mokėti dirbti su dokumentų valdymo registrais, duomenų bazėmis, dokumentų valdymo informacinėmis sistemomis;
4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos vado patvirtintame Tarnybos struktūrinių padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų vykdymą Tarnyboje;
5.2. analizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių darbą, susijusį su dokumentų rengimu, tvarkymu ir apskaita, įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl veiklos organizavimo tobulinimo;
5.3. pagal Skyriaus kompetenciją rengia veiklos planų, ataskaitų ir kitų dokumentų, Tarnybos vado įsakymų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
5.4. atlieka už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas įslaptintos informacijos administravimo srityje;
5.5. rengia Tarnybos įslaptintos ir neįslaptintos dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus, registrų sąrašus, sudaro užbaigtų bylų apskaitos dokumentus, rengia dokumentų naikinimo aktus, juos teikia derinti;
5.6. organizuoja ir užtikrina Tarnybos dokumenų saugojimą;
5.7. rengia mokymus įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;
5.8. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūrinių padalinių statutiniams valstybės tarnautojams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, paslapčių apsaugos, įslaptintos informacijos administravimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;
5.9. pagal kompetenciją įgyvendina dokumentų valdymo reikalavimus dokumentų valdymo sistemoje;
5.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.11. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
5.12. vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybai ar Skyriui keliami tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €