Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

BENDROJO UGDYMO DEPARTAMENTO Švietimo pagalbos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. P1-164BENDROJO UGDYMO DEPARTAMENTO ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga koordinuoti ir vykdyti tarpinstitucines prevencines ir intervencines priklausomybių, psichikos sveikatos, savižudybių programas, rengti teisės aktus, skirtus psichologinės pagalbos prieinamumui ir plėtrai, koordinuoti jų įgyvendinimą, pagal pareigybei priskirtas funkcijas atstovauti Ministerijai.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities – švietimo veiklos (bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos) – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUII

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo švietimo sistemoje patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, švietimą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, švietimo pagalbą, o taip pat Europos Sąjungos ir Europos Tarybos švietimo ir sveikatos politiką reglamentuojančius teisės aktus;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; gebėti profesionaliai dirbti su dokumentais;
4.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.6. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. analizuoja situaciją dėl mokinių priklausomybių (azartinių lošimų ir kt.) paplitimo, dalyvauja nustatant prevencinio darbo prioritetines kryptis, planuojant prevencinio darbo priemones, pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.2. analizuoja Lietuvos ir kitų šalių patirtį priklausomybių (azartinių lošimų ir kt.) prevencijos srityje, inicijuoja ir koordinuoja metodinės medžiagos rengimo ir gerosios patirties sklaidos darbus;
5.3. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, skirtus šalies švietimo pagalbos sistemos, vykdomos prevencinės ir sveikatos stiprinimo veiklos veiksmingumui vertinti, plėtoti;
5.4. koordinuoja psichologinės pagalbos teikimą;
5.5. pagal Ministerijos kompetenciją dalyvauja koordinuojant šalies mokyklose Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimą;
5.6. koordinuoja nacionalines ir tarptautines mokinių psichikos sveikatai saugoti ir stiprinti skirtas programas;
5.7. koordinuoja veiklų, skirtų sutrikusios raidos vaikų ugdymui ir švietimo pagalbai plėtoti, įgyvendinimą, priemonių rengimą;
5.8. pagal kompetenciją koordinuoja arba dalyvauja įgyvendinant Ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų koordinuojamas tarpinstitucines programas, strategijas ir koncepcijas, priemonių planus, dalyvauja švietimo, mokslo ir sporto ministro ar kitų institucijų vadovų sudarytose darbo grupėse, siekdamas didinti švietimo pagalbos veiksmingumą, plėtoti priklausomybių prevenciją per formaliojo ir neformaliojo ugdymo, socialinės ir sveikatos priežiūros politikos dermę;
5.9. bendradarbiauja su Ministerijai pavaldžiomis įstaigomis pagal jų kompetenciją vykdant psichologinės pagalbos, prevencinę, intervencinę, sveikatos stiprinimo veiklą;
5.10. dalyvauja ministro patvirtintose komisijose ir darbo grupėse, atstovauja skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.11. dalyvauja koordinuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų rengimo ir įgyvendinimo darbus, siekiant užtikrinti projektų veiksmingumą ir naudingumą;
5.12. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, seminarus, konferencijas, pasitarimus kuruojamais klausimais, pasitelkęs ekspertus vertina projektus, programas;
5.13. konsultuoja Ministerijos administracijos padalinių specialistus, Ministerijos pavaldžias švietimo įstaigas, savivaldybių administracijas, mokyklas kuruojamais klausimais;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja užsakant psichologinės pagalbos, prevencijos įgyvendinimo kokybės vertinimo mokslinius tyrimus;
5.15. kuruojamais klausimais bendradarbiauja su kitais Ministerijos skyriais, pavaldžiomis įstaigomis, valstybės institucijomis, savivaldybių administracijų padaliniais, asociacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
5.16. pagal kuruojamas veiklos sritis dalyvauja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupėse, komisijose, projektuose atstovaujant šaliai ir siekiant užtikrinti Ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
5.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministro, viceministrų, Ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.70
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €