Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
VšĮ ''Radviliškio ligoninė''
Daugiau apie įmonę »

Bendrosios praktikos slaugytojas

Iki 600 Eur
Radviliškis - VšĮ ''Radviliškio ligoninė''

PAREIGOS

6. Vidaus ligų skyriaus bendrosios praktikos slaugytojas privalo vykdyti šias pareigas:
6.1. teikti pirmąją ir skubią medicinos pagalbą pagal bendrosios praktikos slaugytojo kompetenciją;
6.2. priimti pacientą į skyrių, jį palydėti (pristatyti) į palatą, išlydėti iš skyriaus;
6.3. supažindinti pacientą, jo atstovą su vidaus tvarkos taisyklėmis, brangių daiktų saugojimo tvarka ir užtikrinti paciento ar jo atstovo parašą ligos istorijoje;
6.4. kiekvieną darbo dieną, ryte, kartu su vyresniuoju slaugytoju - slaugos administratoriumi ir budėjimą priimančiu BP slaugytoju prie paciento lovos perduoti informaciją apie paciento būklę; kartu su gydytoju dalyvauti vizitacijose;
6.5. stebėti paciento elgesį, sveikatos fizinę, psichinę būklę, esant būklės pokyčiams skubiai informuoti gydytoją;
6.6. užtikrinti pacientų slaugą skyriuje, individualiai įvertinant jų slaugos poreikius;
6.7. rūpintis pacientų asmens higiena: keisti drabužius, patalynę (perkloti lovą, nesant ūkio reikalų tvarkytojo), keisti kūno padėtį, nustatyti asmens sanitarinę būklę ir jį švarinti, atlikti odos higieninę priežiūrą, maudyti, valyti akis, nosies landas, prižiūrėti burną, naudoti pakišamuosius indus (anteles, basonus), po panaudojimo juos išnešti, išplauti ir sumerkti į dezinfekuojamąjį tirpalą, o nesant ūkio reikalų tvarkytojo pakišamuosius indus apruošti pagal higienos plano reikalavimus;
6.8. tiksliai, kokybiškai pagal metodiką vykdyti gydytojų paskirtas gydomąsias slaugos ir diagnostikos procedūras bei manipuliacijas, pacientui aiškinant apie atlikimo būdus ir pasiruošimą; dalyvaujant gydytojui nustatyti kraujo grupę. Paimti kraujo bandinius, organizuoti kraujo ir jo komponentų pristatymą į skyrių;
6.9. paruošti instrumentus ir asistuoti gydytojui, atliekant procedūras; sutvarstyti ir prižiūrėti žaizdas, drenus, stomas;
6.10. laiku ir tinkamai paduoti gydytojo paskirtus vaistus, įsitikinti, kad pacientas laiku ir tinkamai juos vartos. Paaiškinti, kodėl gydytojas paskyrė šiuos vaistus, vaistų poveikį ir galimą šalutinį poveikį;
6.11. rūpintis hospitalinės injekcijos profilaktika, kontroliuoti švarą ir tvarką palatose;
6.12. ruošti tvarstomąją medžiagą; panaudotus instrumentus apruošti pagal sterilizacijos procvedūrą, išnešti į sterilizacinę; parsinešti sterilius gaminius; atsakyt, kad skyriuje būtų tik galiojanti sterili medžiaga ir instrumentai;
6.13. laiku ir tinkamai paimti paciento kraują, šlapimą, skreplius ir kitus organizmo skysčius laboratoriniams bandiniams, nunešti į laboratoriją, Priėmimo - skubiosios pagalbos skyrių, užregistruoti bandinių registracijos žurnale. Atsakyti už savalaikį, tvarkingą atsakymų įklijavimą į ligos istoriją, informuoti gydytoją apie tyrimų nukrypimus;
6.14. paruošti pacientą tyrimams (endoskopiniams, ultragarsiniams, radiologiniams ir kt.) ir nuvežti, užtikrinti savalaikį ir saugų jo grįžimą į skyrių;
6.15. nuvežti ir parvežti pacientus iš Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus, palydėti į kitus skyrius ar kitas įstaigas iškeliamus pacientus; pateikti skyriams pacientų ligos istorijas;
6.16. iškviesti konsultantą pagal gydytojo paskyrimą; pateikti paciento ligos istoriją, paskyrimus;
6.17. bendrauti su pacientais ir jų šeimos nariais tik slaugos, sveikatos stiprinimo klausimais;
6.18. rūpintis, kad pacientas gautų paskirtą maitinimą, paaiškinti iš namų atnešto maisto laikymo tvarką skyriuje, maitinti pacientą dirbtiniu ar natūraliu būdu;
6.19. tinkamai pildyti medicininę dokumentaciją: gydytojo paskyrimus, slaugos dokumentus, pacientų registracijos žurnalą, narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų apskaitos knygą, kraujo ir jo pakaitalų registracijos žurnalą, skyriaus vidaus tvarkos neatitikčių registravimo žurnalą ir kitus dokumentus;
6.20. registruoti pacientų judėjimą paros laikotarpyje, pagal paskirtą dietą užsakyti jiems maitinimą;
6.21. sutvarkyti mirusįjį, išvežti į pat. anatomijos palatą, užregistruoti žurnale;
6.22. įvykus nelaimingam atsitikimui, incidentui, pacientui savavališkai pasišalinus iš skyriaus, informuoti skyriaus vedėją, vyresnįjį slaugytoją - slaugos administratorių ar budintį gydytoją;
6.23. racionaliai naudoja medikamentus, tvarsliavą ir kt. slaugos priemones; tausoti inventorių; pritrūkus priemonių, apie tai pranešti skyriaus vyresniajam slaugytojui - slaugos administratoriui, ūkio tvarkytojui;
6.24. pastebėjus kito sveikatos priežiūros komandos nario klaidą vykdant darbo funkcijas, nedelsiant informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir vyresnįjį slaugytoją - slaugos administratorių;
6.25. vykdyti skyriaus vedėjo ir vyresniojo slaugytojo - slaugos administratoriaus nurodymus pagal savo kompetenciją;
6.26. nepalikti darbo vietos, kol neatvyko pakeičiantis slaugytoja, perduodant budėjimą atsiskaityti už atliktus slaugos veiksmus; informuoja apie esamą padėtį; dalyvauti rytinėse penkiaminutėse; dalyvauti skyriaus susirinkimuose;
6.27. dirbti ir atostogauti pagal iš anksto sudarytą grafiką
6.28. pavaduoti atostogaujantį darbuotoją;
6.29. tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka; mokyti studentus, praktikantus pagal savo kompetenciją;
6.30. įvykus elektros ar santechninei avarijai, informuoti inžinierių energetiką, elektriką; 6.31. vykdyti vidaus tvarkos taisykles, darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus; etikos reikalavimus, gerbti pacientus, kolegas ir lankytojus;
6.32. teisės aktų nustatyta tvarka tikrintis sveikatą;
6.33. saugoti konfidencialią informaciją: duomenis apie pacientą, jo gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie jį bei asmens duomenis laikyti paslaptyje, neatskleisti jos, nekopijuoti, nedauginti ir nesudaryti sąlygų, kad ji tyčia ar netyčia būtų atskleista kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus, kai ši informacija turi būti naudojama ir pateikta teisės aktų nustatyta tvarka. Naudoti konfidencialią informaciją vykdant darbo funkcijas. Šią informaciją laikyti konfidencialia ir po paciento mirties;
6.34. atlikti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose.

REIKALAVIMAI

4. Asmuo, einantis Vidaus ligų skyriaus bendrosios praktikos slaugytojo pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį medicininį išsilavinimą, bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją bei kompetenciją bei galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius slaugą ir slaugos praktiką;
4.3. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;
4.4. mokėti bendrauti ir bendradarbiauti.

Atlyginimas

Iki 600 Eur atskaičius mokesčius
VšĮ ''Radviliškio ligoninė''

VšĮ ''Radviliškio ligoninė''

VŠĮ Radviliškio ligoninė

Panašūs skelbimai: