Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Bendrųjų reikalų skyriaus Personalo ir vidaus administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 9 d. įsakymu

Nr. AP-301BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS PERSONALO IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1 Bendrųjų reikalų skyriaus Personalo ir vidaus administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

ii SKYRIUS

PAREIGYBĖS paskirtis


4. Bendrųjų reikalų skyriaus Personalo ir vidaus administravimo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės merui valdyti personalą, administruoti įstaigų vadovų darbo santykius.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – personalo (Savivaldybei pavaldžių švietimo ir kitų biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei Savivaldybės įmonių) administravimo – veiklos srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI reikalavimai šias pareigas

einančiam valstybės tarnautojui


6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, švietimo ir kitų biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą, vietos savivaldą, dokumentų rengimo taisykles;

6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.4. turėti ne mažesnį nei 1 metų darbo stažą personalo administravimo srityje;

6.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


v SKYRIUS

šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Siekdamas padėti įstaigos vadovui valdyti Savivaldybei pavaldžių švietimo ir kitų biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei Savivaldybės įmonių (toliau – savivaldybės įstaigos) vadovų darbo santykius, rengia teisės aktų projektus dėl savivaldybės įstaigų vadovų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, darbo užmokesčio pakeitimo ir kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais.

7.2. Organizuoja savivaldybės įstaigų vadovų veiklos vertinimo procedūras, rengia su veiklos vertinimu susijusius dokumentus.

7.3. Nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vedėjų pateiktus savivaldybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymus, vertina jų atitikimą teisės aktams ir teikia tvirtinimui.

7.4. Organizuoja konkursus į savivaldybės įstaigų vadovų pareigas.

7.5. Rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų skatinimo, priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo.

7.6. Įformina Savivaldybės vadovų ir darbuotojų komandiruotes, atlieka apklausas su komandiruotėmis susijusiais pirkimais.

7.7. Parengia savo veiklos srities dokumentus archyvavimui, koordinuoja Personalo ir vidaus administravimo poskyrio dokumentų perdavimą archyvui.

7.8. Parengia ir išsiunčia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl darbuotojų priėmimo į darbą, tikslinių atostogų suteikimo, dėl studentų praktikos ir kt.

7.9. Tikslina Šiaulių miesto savivaldybės interneto puslapyje informaciją su personalo administravimu susijusiais klausimais.

7.10. Suveda duomenis apie Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo ir tarnybos santykių pasikeitimus į Valstybės tarnautojų registrą pareigybės veiklos srityje.

7.11. Dalyvauja rengiant poskyrio ataskaitas, statistinius duomenis, informaciją personalo klausimais.

7.12. Formuoja ir tvarko savivaldybės įstaigų vadovų asmens bylas.

7.13. Organizuoja studentų, atliekančių praktiką Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje, dokumentų įforminimą.

7.14. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais.

7.15. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai.

7.16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Personalo ir vidaus administravimo poskyrio vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendintos poskyriui nustatytos funkcijos.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Personalo ir vidaus administravimo poskyrio vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €