Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) turto valdymo procesui organizuoti ir vykdyti kitas Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
 • nustatyta tvarka vykdo Inspekcijoje atliekamus viešuosius pirkimus;
 • pildo, koreguoja ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Inspekcijos interneto svetainėje planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų suvestinę;
 • vykdo kitas funkcijas Inspekcijos viešųjų pirkimų klausimais;
 • materialiai atsako už jam perduotą Inspekcijos turtą (išskyrus kompiuterinę techniką, programinę įrangą bei kitokį su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialųjį turtą), jo saugumą, atlieka jo saugojimą, tvarkingą laikymą, priėmimą, išdavimą ir prižiūri jo grąžinimą. Kontroliuoja Inspekcijos turto (išskyrus kompiuterinę techniką, programinę įrangą bei kitokį su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialųjį turtą) apskaitą, seka jo likučius;
 • organizuoja tinkamą asmenų aptarnavimą Inspekcijoje bei jų prašymų nagrinėjimą, teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, įgyvendinimą Inspekcijoje;
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas Inspekcijos administracijos padaliniams, fiziniams bei juridiniams asmenims;
 • pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;
 • rūpinasi reikiamo nekilnojamojo turto įgijimu (patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitais pagrindais), vykdo Inspekcijos valdomo privalomo registruoti nekilnojamojo turto teisinę registraciją;
 • atlieka įgalioto Skyriaus darbuotojo funkcijas, susijusias su Inspekcijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimu;
 • aprūpina Inspekcijos darbuotojus organizacine – technine įranga, inventoriumi, ryšio ir kitomis priemonėmis (išskyrus kompiuterinę techniką, programinę įrangą bei kitokį su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialiųjų turtą), kad būtų užtikrintos reikiamos darbo sąlygos, ir organizuoja jų perdavimo ir grąžinimo apskaitą;
 • rūpinasi visų Inspekcijos valdomų pastatų, patalpų, inventoriaus, prietaisų, įrengimų ir kito turto tinkamu ir efektyviu naudojimu, priežiūra, remontu, draudimu ir tinkama technine būkle;
 • kontroliuoja, kaip Inspekcijos darbuotojai tausoja jiems patikėtas patalpas, įrangą, inventorių, techniką ir kitą turtą;
 • nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos turto (išskyrus kompiuterinės technikos, programinės įrangos bei kitokio su informacinėmis technologijomis susijusio nematerialaus turto, spausdinimo, skenavimo, kopijavimo įrangos) priėmimo, patikrinimo, perdavimo, remonto ar draudimo procedūras;
 • dalyvauja vykdant materialinių vertybių inventorizaciją;
 • administruoja (teikia prašymus sukurti, pakeisti, panaikinti) Inspekcijos darbuotojų prieigas prie duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodytas kitas už prieigų administravimą atsakingas asmuo;
 • pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Inspekcijos viršininko įsakymų ir kitų su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų projektus;
 • vairuoja tarnybinius automobilius Inspekcijos viršininko ir kitų Inspekcijos darbuotojų tarnybinių kelionių metu;
 • kopijuoja ir skenuoja dokumentus;
 • tvarko ūkinius reikalus Inspekcijos registruotoje buveinėje;
 • Inspekcijos viršininko įsakymo nustatyta tvarka prižiūri priskirtą Inspekcijos interneto svetainės skiltį;
 • pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti patirties organizuojant ir atliekant viešųjų pirkimų procedūras, tvarkant turto perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais klausimus, sudarant komercinius sandorius;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.
CVB klientas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: