Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas -6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Ignalina - Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Darbo pobūdis

1. Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti biologinės įvairovės tyrimus ir apsaugos programas, kontrolę, stebėti ir analizuoti gamtinių vertybių būklę parkų teritorijose ir Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai (toliau – Direkcija) priskirtose kitose saugomose teritorijose, dalyvauti gamtotvarkos planų rengime ir įgyvendinime, vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo darbą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant ir vykdant biologinės įvairovės tyrimų ir apsaugos programas, rūpinasi sparčiai nykstančiomis rūšimis bei jų radimvietėmis, numato galimus apsaugos būdus;
 • rengia, raštus, ataskaitas, aktus, susijusius su gamtos paveldo išsaugojimu, propagavimu, rengia metines darbo ataskaitas;
 • nustatyta tvarka atstovauja Direkcijai, nagrinėjant gamtos paveldo apsaugos bei tvarkymo klausimus;
 • atlieka „Natura 2000“ paukščių ir gyvūnų rūšių monitoringo darbus pagal nustatytas metodikas;
 • atlieka priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų ir strateginio tinklo „Natura 2000“ teritorijų būklės vertinimą;
 • organizuoja ir vykdo gamtos paveldo objektų biologinės įvairovės tyrimus, kaupia informaciją;
 • inventorizuoja saugomų rūšių radimvietes ir jas kartografuoja;
 • koordinuoja, organizuoja bei vykdo gamtos paveldo objektų apsaugą, sunaikintų ar pažeistų gamtos objektų atkūrimą;
 • esant poreikiui, derina, teikia išvadas vidinės miškotvarkos projektams, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadas, rengia pažymas apie miško įveisimą „Natura 2000“ teritorijoje, Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų teritorijose;
 • bendradarbiauja su įvairiais fondais ir kitomis organizacijomis, ruošia ir pateikia programas ir projektus gamtosaugos veiklai finansuoti;
 • dalyvauja gamtotvarkos planų, tvarkymo programų rengime bei organizuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja ekologinio švietimo darbe, ruošia straipsnius biologinėmis temomis į Direkcijos leidinius, skaito paskaitas seminaruose, konferencijose, rašo ekologinio švietimo straipsnius į spaudą;
 • supažindina lankytojus su parkų gamtos vertybėmis Lankytojų centre, ekskursijose, veda edukacines programas, specializuotas ekskursijas;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant metinį Direkcijos veiklos planą;
 • esant būtinybei – pavaduoja skyriaus vedėją;
 • turi valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgalinimus ir turi teisę vykdyti valstybinių saugomų teritorijų kontrolę Aukštaitijos nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose;
 • vykdo kitus su Direkcijos ar Biologinės įvairovės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos norminius dokumentus, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą ir darbus, priskirtus tarnybinėms pareigoms;
 • turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, botanikos, zoologijos studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities gamtos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas;
 • mokėti rengti reikiamus dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, ir gebėti ją vairuoti.
CVB klientas

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: