Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Biudžeto skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-540


LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTO BIUDŽETO SKYRIUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. rengti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) (be Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS)), kaip biudžetinės įstaigos (toliau – BĮ), biudžeto programos sąmatos projektą (toliau – sąmatos projektas) ir biudžeto programos sąmatą (toliau – sąmata), organizuoti asignavimų valdytojui pavaldžių biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planavimą.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. atlieka pagrindinės veiklos srities stebėseną ir analizę;
5.2. atlieka pagrindinės veiklos srities priežiūrą ir kontrolę.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
14. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
16. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
18. Koordinuoja ir planuoja KAM (be LŠS), kaip BĮ, valstybės biudžeto (toliau – VB) asignavimus. Rengia KAM (be LŠS) sąmatos projektą ir sąmatą. Teikia informaciją apie KAM, kaip BĮ, planuojamus VB asignavimus.
19. Rengia suvestines KAM, kaip BĮ (finansavimo kodas 0091), sąmatos projekto ir sąmatos formas (išskyrus tikslinių dotacijų savivaldybėms formą). Sudaro finansinių išteklių valdymo informacinėje sistemoje (toliau – FinVIS) biudžeto programos „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“ sąmatos projekto ir biudžeto programos sąmatos suvestines.
20. Koordinuoja krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) BĮ pajamų įmokų į valstybės biudžetą planavimą. Rengia suvestinę BĮ pajamų įmokų į valstybės biudžetą nustatytą formą. Rengia KAM, kaip BĮ, KAS strateginio veiklos plano finansinę dalį ir teikia skyriaus specialistui, atsakingam už KAS strateginio veiklos plano finansinės dalies apibendrinimą.
21. Teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai KAM, kaip asignavimų valdytojos, biudžeto programų sąmatų projektų ir biudžeto programų sąmatų duomenis per Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS).
22. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikiant informaciją apie KAM biudžetą pagal Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus.
23. Koordinuoja ir kontroliuoja biudžeto programų „Karinės oro pajėgos“ ir „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“ sąmatų projektų ir biudžeto programų sąmatų rengimą FinVIS, analizuoja šioms programoms planuojamus asignavimus personalo ir išlaikymo išlaidoms.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
24.3. studijų kryptis – finansai (arba);
24.4. studijų kryptis – verslas (arba);
24.5. studijų kryptis – apskaita (arba);
arba:
24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.7. darbo patirties sritis – finansų valdymo srities patirtis; 24.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba - anglų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
26. Atitikimas kitiems reikalavimams:
26.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
26.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
27.2. organizuotumas - 3 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
27.5. komunikacija - 3 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2065 €
Vid. atlyginimas bruto
(60% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1397 €
25% uždirba 1397-2063 €
25% uždirba 2063-2599 €
25% uždirba nuo 2599 €