Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Budėtojų poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus Budėtojų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Saugaus miesto departamento (toliau – Departamentas) Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) Budėtojų poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga priimti bei nagrinėti gyventojų pranešimus ir skundus, organizuoti patikrinimus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų reikalavimų;
 • priima iš fizinių ir juridinių asmenų žodžiu, raštu bei elektroninių ryšių priemonėmis pateikiamus pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją, registruoja pranešimus Savivaldybės dokumentų valdymo ir (ar) kitose informacinėse sistemose;
 • atlieka pirminę priimtuose pareiškimuose, pranešimuose, prašymuose ir skunduose pateiktos informacijos analizę remdamasis Savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir Savivaldybės administracijos padalinių veiklos dokumentais bei naudodamasis informacinėmis sistemomis, valstybiniais registrais, valdomomis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais, susistemina informaciją ir ją perduoda tikrinti vienam iš Skyriaus Kontrolės poskyrių;
 • kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja patikrinimuose pagal su Skyriaus vedėju suderintą priemonių planą;
 • rengia ataskaitas ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir Poskyrio vedėjui Poskyrio veiklos klausimais;
 • tikrina, ar renginių organizatoriai laikosi nustatytos renginių organizavimo viešosiose vietose tvarkos;
 • pagal savo kompetenciją renka ir sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;
 • tiria administracinius nusižengimus, vykdo administracinių bylų teiseną, rengia procesinius dokumentus;
 • pagal įgaliojimą surašo administracinių nusižengimų protokolus;
 • konsultuoja į Skyrių besikreipiančius interesantus;
 • koordinuoja Skyriaus darbuotojų atliekamų patikrinimų vykdymą, kontroliuoja priimtų pranešimų ir skundų nagrinėjimo eigą;
 • teikia reikiamą informaciją Savivaldybės teritorijoje patruliuojantiems ir patikrinimus atliekantiems bei kitas funkcijas vykdantiems Skyriaus ir Poskyrio valstybės tarnautojams (iš valdomų duomenų bazių, valstybės registrų ar kitų informacijos laikmenų, prieinamų dokumentų);
 • įveda informaciją apie jam paskirtų pavedimų bei suformuotų užduočių vykdymo eigą ir rezultatus į Savivaldybės dokumentų valdymo sistemą „@vilys“ ir (ar) kitas dokumentų ar informacijos registravimo sistemas;
 • perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru, policija ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją jo nesant;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir strateginiais tikslais.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo administracinių nusižengimų teisenos vykdymo ir pažeidimų (nusižengimų) protokolų surašymo srityse arba darbo teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijose patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą ir kitus administracinių nusižengimų teiseną reglamentuojančius teisės aktus bei mokėti juos taikyti praktikoje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldos institucijų veiklą, Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą;
 • turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (66) »