Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Centralizuotas vidaus audito skyrius vyriausiasis vidaus auditorius (koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis vidaus auditorius (toliau – vidaus auditorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Vidaus auditoriaus pareigybės paskirtis yra atlikti vidaus auditą Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijoje, Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
 • Vidaus auditoriaus funkcijos yra šios:
 • siekiant įvertinti Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos valdymą, atlikti vidaus auditą atsižvelgiant į vidaus audito objektą ir skyriaus vedėjo patvirtintą Vidaus audito planą, programą:
 • tikrinti ir vertinti viešojo juridinio asmens sukurtas vidaus kontrolės procedūras, tikrinti, ar laikomasi viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, procedūrų, įstatymų, kitų norminių teisės aktų, sutarčių, turinčių įtakos veiklai;
 • tikrinti, ar informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir ūkinę veiklą yra patikima bei išsami, ir vertinti būdus, kaip renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija;
 • tikrinti ir vertinti, ar valstybės ir Savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama taupiai ir racionaliai pagal norminius teisės aktus ir sutartis;
 • tikrinti ir vertinti procedūras, taikomas viešojo juridinio asmens valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto bei informacijos apsaugai, prireikus patikrinti, ar toks turtas egzistuoja;
 • rengti ir pasirašyti vidaus audito ataskaitas;
 • teikti skyriaus vedėjui vidaus audito ataskaitas ir rekomendacijas, siekiant sustiprinti vidaus kontrolės procedūras ir rizikos valdymą viešajame juridiniame asmenyje;
 • pranešti skyriaus vedėjui apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus, siekiant, kad būtų laiku imtasi priemonių jiems pašalinti;
 • atlikti vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną skyriaus vedėjo pavedimu, siekiant nustatyti, kaip vykdomos rekomendacijos, ar gerinama padėtis audituotame viešajame juridiniame asmenyje;
 • vykdyti kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti skyriaus strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito, audito, finansų, ekonomikos ar buhalterinės apskaitos srityje;
 • turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą ir vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“,„MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema „Kontora“, gebėti naudotis duomenų bazėmis;
 • mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (57) »