Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) (pareiginės algos koeficientas - 7) (karjeros valstybės tarnautojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pagėgiai - Pagėgių savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-783


CIVILINĖS METRIKACIJOS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUSVYRIAUSIOJO

SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) (toliau- Vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigybės paskirtis įgyvendinti Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, derinti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, įgyvendinant sveikatos programas, organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiasis specialistas vykdo specialiojoje veiklos srityje sveikatos ir sanitarijos priežiūra Pagėgių savivaldybės teritorijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sveikatos politiką, sveikatos teisę, sveikatos ekonomiką, sveikatos priežiūros vadybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Sveikatos priežiūros sritis:

5.1.1.pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

5.1.2. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų ir kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;

5.1.4. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;

5.1.5. vykdo savivaldybės kompetencijai priskirtas triukšmo valdymo įstatymu nustatytas funkcijas; organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius;

5.1.6. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;

5.1.7. dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe;

5.1.8. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus;

5.1.9. rengia ir teikia Administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus.

5.1.10. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

5.111. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai.

5.2. Sanitarijos sritis:

5.2.1. kontroliuoja, kaip fiziniai, juridiniai asmenys laikosi teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo ir priežiūros, gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų naudojimo, triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, rūkymo draudimo nustatytose vietose, žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose numatančių taisyklių, reikalavimų, nustatytų Savivaldybės institucijų sprendimuose bei kituose norminiuose aktuose;

5.2.2. teikia savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl sanitarijos strategijos prioritetų, prevencinių priemonių įgyvendinimo;

5.2.3. rengia projektus, programas sanitarijos būklei gerinti;

5.2.4. organizuoja visuomenės sanitarinį švietimą, teikia informaciją apie savivaldybės veiklą sanitarijos priežiūros ir kontrolės srityje Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;

5.2.5. nustato privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) būtinumą, kontroliuoja dezinsekcijos, deratizacijos, dezinfekcijos darbų įvykdymą atitinkamuose sanitarinės kontrolės objektuose, gyvenamųjų namų rūsiuose, visuomeniniuose pastatuose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, esančiose savivaldybės teritorijoje;

5.2.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pasiūlymus, teikia atsakymus;

5.3. vykdo kitas įstatymų ir norminių aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus, atitinkančius pareigybės tikslus bei funkcijas.

VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai yra pavaldus Skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (197) »