Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Civilinės metrikacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – vykdyti civilinės būklės aktų registravimą, įtraukimą į apskaitą, pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą, civilinės būklės aktų įrašų išrašų, pažymų, kopijų, nuorašų išdavimą, rinkti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, dalyvauti santuokų registravimo ceremonijose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • priima ir registruoja prašymus civilinės būklės aktų įrašams (gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo) sudaryti;
 • priima ir registruoja prašymus įtraukti į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
 • priima ir registruoja prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus (gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo);
 • priima ir registruoja prašymus pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus;
 • priima, registruoja prašymus išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų kopijas, nuorašus;
 • priima, registruoja prašymus išduoti pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
 • sudaro ir pasirašo civilinės būklės aktų įrašus, jų duomenis elektroniniu būdu pateikia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, atsako už civilinės būklės aktų įrašuose esančių duomenų tvarkymą, apsaugą, perdavimą valstybės registrams;
 • rengia ir išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
 • rengia išvadas ir bylas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo, teikia Skyriaus vedėjai ar Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai tvirtinti, vykdo, kontroliuoja įvykdymo terminus;
 • skiria santuokos registravimo datą ir laiką, rengia santuokos sudarymo įrašų projektus, sudaro asmenų, ketinančių registruoti santuoką sąrašus;
 • organizuoja, dalyvauja santuokų civilinėse apeigose;
 • renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;
 • vykdo teismo sprendimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo, įvaikinimo, civilinės būklės aktų registravimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo, asmens paskelbimo mirusiu;
 • priima ir registruoja notaro patvirtintus pareiškimus pripažinti tėvystę;
 • pagal savo kompetenciją priima interesantus, konsultuoja civilinės metrikacijos klausimais, palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos struktūriniais daliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus, prašymus ar skundus;
 • pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Civilinės metrikacijos taisykles, asmens vardo ir pavardės keitimo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės būklės aktų įrašų sudarymą bei apskaitą;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisės aktų rengimą;
 • turėti darbo patirties civilinės būklės aktų registrų tvarkymo srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo įstaigose;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacine sistema;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (123) »