ŽŪK "Dobilas" siūlo darbą:

Šiuo metu įmonė neieško darbuotojų.

ŽŪK "Dobilas"

Įmonė užsiema žemės ūkio produkcijos perdirbimu.