Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pagėgiai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-496DOKUMENTŲ VALDYMO IR TEISĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės veiklos (tikslų ir politikos) viešumą, tinkamą oficialios informacijos visuomenei pateikimą, Savivaldybės įvaizdžio formavimą, reputacijos saugojimą, pozicijos svarbiais visuomenei klausimais aiškinimą, teigiamos nuostatos Savivaldybės atžvilgiu išlaikymą bei plėtojimą.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje viešųjų ryšių veiklos srityje.
IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;

4.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Visuomenės informavimo įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą;

4.5. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.6. išmanyti viešojo kalbėjimo ypatumus;

4.7. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

4.9.būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam;

4.10. išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos principus.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka informaciją iš savivaldybės įstaigų, ją apibendrina ir platina žiniasklaidoje;

5.2. analizuoja publikacijas žiniasklaidoje apie savivaldybės administracijos veiklą, reguliariai informuoja apie tai savivaldybės vadovus;

5.3. dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos leidinius;

5.4. rengia straipsnius, skelbia oficialią Savivaldybės informaciją žiniasklaidoje bei platina ją kitais būdais;

5.5. užmezga ir palaiko pozityvius ryšius su žiniasklaida;

5.6. aprūpina į savivaldybės administraciją besikreipiančius žiniasklaidos atstovus dokumentais, kurių reikia jų darbui;

5.7. prireikus konsultuoja savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos rengimo ir teikimo klausimais;

5.8. redaguoja pavaldžių įstaigų parengtus pranešimus spaudai ir kitą informaciją, skirtą savivaldybės interneto svetainei bei oficialiems savivaldybės puslapiams spaudoje.

5.9. dalyvauja organizuojant savivaldybės renginius;

5.10. kuria, administruoja ir prižiūri oficialią savivaldybės socialinio tinklo Facebook paskyrą

5.11. administruoja Savivaldybės interneto svetainės Naujienų sritį.

5.12. rengia pranešimus spaudai;

5.13. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.14. veda žiniasklaidos monitoringą;

5.15. Savivaldybės vadovų pavedimu organizuoja visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų apklausas, viešųjų ryšių akcijas;

5.16. užtikrina, kad laiku būtų reaguojama į konstruktyvią kritiką žiniasklaidoje, pateikia atsakymus į kritiką žiniasklaidoje;

5.17. kad būtų užtikrintas tinkamas informacijos žiniasklaidai pateikimas, dalyvauja savivaldybės tarybos, prireikus jos komitetų, posėdžiuose, pasitarimuose, savivaldybės administracijos organizuojamuose oficialiuose susitikimuose bei priėmimuose ir rengia apie tai informaciją žiniasklaidai;

5.18. rengia spaudos konferencijas;

5.19. užtikrina informacijos sklaidą vidaus komunikacijoje;

5.20. teikia Savivaldybės vadovams pasiūlymus ir konsultacijas viešųjų ryšių klausimais;

5.21. renka ir saugo informaciją apie savivaldybę;

5.22. pavaduoja Savivaldybės vyriausiąjį specialistą -kalbos ir archyvo tvarkytoją;

5.23. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti institucijos tinkamo įvaizdžio formavimo tikslai.VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai yra pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.60
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €