Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

E. plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- E. plėtros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga diegti inovatyvius informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) sprendimus užtikrinant jų funkcionalumą ir plėtrą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
- teikia pasiūlymus informacinės visuomenės plėtros tobulinimo klausimais;
- rengia IRT projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą Savivaldybėje ir biudžetinėse įstaigose;
- rengia metodinius dokumentus IRT ir informacinių sistemų taikymo klausimais;
- organizuoja naujų IRT diegimą Savivaldybėje;
- diegia inovatyvius informacijos ir ryšių technologijų sprendimus, užtikrina jų funkcionalumą ir plėtrą;
- administruoja Savivaldybės administracijos kompiuterių tinklus ir serverius;
- administruoja e. paštą;
- diegia ir prižiūri Savivaldybės kompiuterizuotų darbo vietų standartinę techninę įrangą;
- diegia ir prižiūri Savivaldybės kompiuterizuotų darbo vietų standartinę programinę įrangą;
- saugo Savivaldybės duomenis, kaupiamus duomenų bazėse;
- konsultuoja Savivaldybės specialistus IRT taikymo klausimais;
- konsultuoja biudžetinių įstaigų specialistus informacinių technologijų diegimo ir naudojimo klausimais;
- nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
- inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriui priskirtomis funkcijomis, rengia pirkimų technines sąlygas ir sutarčių projektus;
- dalyvauja Tarybos, Kolegijos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
- teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus veiklos klausimais;
- atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami skyriaus veiklos klausimai;
- teikia Komunikacijos skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją skyriaus veiklos klausimais;
- tvarko įstatymu priskirtus registrus ir duomenis teikia valstybės registrams;
- vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su skyriaus atliekamomis funkcijomis;
- esant būtinumui, pavaduoja skyriaus vedėją.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- 1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (fizinių arba technologijos mokslų studijų srities);
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį IRT srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, informacinių sistemų veiklą, elektroninės informacijos saugą ir veiklą, susijusią su skyriaus kompetencija;
- turėti žinių, susijusių su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu;
- mokėti administruoti elektroninį paštą ir kitas IRT;
- mokėti administruoti Microsoft Windows Server, Windows operacines sistemas ir tarnybinių stočių tarnybas (Active Directory, DHCP, DNS);
- mokėti administruoti TCP/IP kompiuterių tinklus ir sugebėti konfigūruoti kompiuterių tinklo įrangą;
- mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, išmanyti Teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas dėl tolesnės veiklos tobulinimo, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »