Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Ekonomikos departamento Investicijų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Ekonomikos departamento Investicijų skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Vyresniojo specialisto pareigybės (toliau – pareigybė) lygis – A. Pareigybės kategorija – 12.

- Pareigybė reikalinga valstybės investicijų programoms administruoti ir teisiniams klausimams nagrinėti pagal skyriaus kompetenciją.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia, vykdo Investicijų skyriaus įgyvendinamas programas, rengia lėšų naudojimo sutartis, sąmatas, kontroliuoja lėšų panaudojimą, siekiant užtikrinti veiksmingą lėšų panaudojimą;
- rengia valstybės investicijų programos projektą, tikslina ir koreguoja valstybės investicijų programą per metus;
- renka ir apibendrina informaciją apie valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, naudojimą ir teikia Statistikos departamentui prie LRV ir Finansų ministerijai;
- pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministerijos teisės aktų projektus;
- pagal skyriaus kompetenciją teikia teisės aktų projektams pastabas ir pasiūlymus;
- konsultuoja finansų, investicijų planavimo ir apmokėjimo klausimais įstaigas, institucijas siekiant užtikrinti teisingą norminių teisės aktų laikymąsi;
- pagal skyriaus kompetenciją ministerijos vadovų pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
- dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių planą investicijų srityje.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės investicijų programų valdymą, projektų administravimą;
- mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
- išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »