Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,3, karjeros valstybės tarnautojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro
2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. P1-259


EKONOMIKOS DEPARTAMENTO TURTO VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministerija) viešųjų pirkimų klausimams spręsti ir pagal pareigybei priskirtas funkcijas atstovauti Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriui (toliau – skyrius) ir (arba) Ekonomikos departamentui.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešieji pirkimai.

IVSKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės / ekonomikos / vadybos / viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymus bei kitus su vykdomomis funkcijomis susijusius teisės aktus;
4.5. gebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus pareigybei priskirtais klausimais;
4.6. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
4.7. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle ir viešųjų pirkimų vykdymo informacinėmis sistemomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atsako už ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimą ir kontrolę;
5.2. konsultuoja ministerijos darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais pagal savo kompetenciją;
5.3. skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse numatytą informaciją;
5.4. ruošia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
5.5. ruošia paklausimus ir kitus dokumentus Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų klausimais;
5.6. derina su pirkimų organizatoriais ir vizuoja mažos vertės viešojo pirkimo pažymas bei sutartis vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus;
5.7. priskiria prekių pirkimo kodus bei paslaugų kategorijas atitinkamiems prekių ir paslaugų pirkimams kasmetinio pirkimų plano projekte;
5.8. nagrinėja tiekėjų pasiūlymus, derina pirkimų organizatorių rekomendacijas dėl tiekėjų pasiūlymų ir teikia išvadas viešojo pirkimo komisijai;
5.9. rengia ministerijos viešųjų pirkimų planą ir CVP IS skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę;
5.10. dalyvauja rengiant su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus;
5.11. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektus, kuriuose reglamentuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais, siekdamas jų suderinamumo su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.12. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.13. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką pareigybei priskirtais klausimais ir rengia pasiūlymus;
5.14. prižiūri ministerijos interneto svetainės Veikla / Viešieji pirkimai skyrių ir ministerijos intraneto svetainės Dokumentai / Viešųjų pirkimų reglamentavimas skyrių, užtikrina šių skyrių turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą;
5.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (197) »