Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Ekonominių tyrimų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

Darbo pobūdis

 • Ekonominių tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Atlikti objektų tyrimus ir ekspertizes ekonominių tyrimų srityje užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti paslaugas asmenims; pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos policijos sistemos strategiją visuomenės saugumo užtikrinimo ir specialiųjų žinių ekonominių tyrimų panaudojimo srityse.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • užtikrina, kad tyrimai ar ekspertizės pagal ikiteisminio tyrimo pareigūnų užduotis ir teisėjų, teismų nutartis būtų atliekami laiku ir aukšto mokslinio lygio;
 • teikia specialisto išvadas pagal policijos ir kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, atlieka ekspertizes pagal ikiteisminio tyrimo teisėjų ir teismų nutartis, rengia tyrimo rezultatų pateikimo dokumentus ir informacijos pateikimo dokumentų projektus;
 • atlieka tiriamųjų objektų apžiūrą, ekonominius tyrimus Skyriuje taikomais metodais, teikdamas prioritetą sudėtingiems ir ginčijamų išvadų tyrimams;
 • siekiant užtikrinti kokybišką tyrimų (ekspertizių) atlikimą, pagal tyrėjų ir teisėjų pareikalavimą teikia konsultacijas ir dalyvauja ikiteisminio tyrimo veiksmuose;
 • pagal teisėjų pareikalavimą dalyvauja teismo posėdžiuose kaip specialistai (ekspertai), jeigu ir nebuvo daryta specialisto išvada arba ekspertizė;
 • atsižvelgiant į Skyriaus veiklą, teikia teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų specialistams praktinę ir metodinę pagalbą. Policijos ir kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnams skaito paskaitas objektų ekonominių tyrimų klausimais;
 • Centro vadovybės pavedimu supažindina ikiteisminio tyrimo pareigūnus, prokurorus, teisėjus su ekonominių tyrimų naujovėmis, informuoja apie jų efektyvų panaudojimą aiškinant nusikalstamas veikas;
 • siekiant užtikrinti kokybės vadybos sistemos efektyvų veikimą, vykdo kokybės vadybos sistemos dokumentuose nustatytus reikalavimus;
 • siekiant sėkmingo tiriamųjų darbų atlikimo, mokslo laimėjimų diegimo į ekspertinę praktiką, pagal Skyriaus kompetenciją palaiko dalykinius ryšius su Lietuvos teisės ekspertizės įstaigomis, kitomis mokslo žinybomis. Teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio šalių kriminalistinių tyrimų įstaigomis ir žinybomis;
 • dalyvauja policijos įstaigų padalinių veiklos tiksliniuose ir netikėtuose patikrinimuose ir turi teisę (vartotojo lygiu) iš policijos registrų ir posistemių gauti duomenis, reikalingus vidaus kontrolės procedūroms atlikti;
 • teikia pasiūlymus dėl darbo kokybės gerinimo ir inicijuoja kokybės vadybos sistemos dokumentų keitinius;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
 • vykdo kitus, šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (pagal apskaitos ir audito programą);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais visų rūšių ir nuosavybės formų ūkio subjektų apskaitos tvarkymą ir mokesčių apskaičiavimą, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos, kriminalistinių tyrimų padalinių veiklą, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (toliau – Centras) kokybės vadybos sistemos dokumentais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office arba LibreOffice programiniais paketais;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
CVB klientas

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: