Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Elektros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Darbo pobūdis

 • Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti ir analizuoti elektros energetikos įmonių elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius, nustatyti reikalavimus rodikliams, nagrinėti ir derinti įmonių pateiktas investicijas ar investicijų planus, teikti pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo, rengti su investicijų derinimu susijusius teisės aktus, atlikti reguliuojamų elektros energetikos įmonių veiklos finansinio pajėgumo vertinimą, išduoti, sustabdyti, panaikinti, keisti, tikslinti reguliuojamos veiklos leidimus ir licencijas, nustatyti Valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainas, pagal poreikį rengti vartotojų ir gamintojų prijungimą prie elektros tinklo reglamentuojančius įgyvendinamuosius teisės aktus ar teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, nagrinėti prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas;
 • nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę;
 • dalyvauja rengiant investicijų derinimo tvarkos aprašus bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
 • vertina ir analizuoja elektros energetikos įmonių elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius, nustato reikalavimus rodikliams;
 • atlieka reguliuojamų elektros energetikos įmonių veiklos finansinio pajėgumo vertinimą;
 • vertina bei rengia dokumentus išduoti, sustabdyti, panaikinti, keisti, tikslinti reguliuojamos veiklos leidimus ir licencijas;
 • rengia ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl Valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainų nustatymo;
 • pagal poreikį rengia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų;
 • rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
 • rengia elektros energetikos sektoriaus patikimumo stebėsenos ataskaitą;
 • pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai;
 • dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities fizikos, matematikos ar statistikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties elektros energetikos srityje;
 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, formuluoti ir argumentuoti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
CVB klientas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: