Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 11) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Europos Sąjungos reikalų departamento (toliau – Departamentas) Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16
 • Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą ir užtikrinti kad būtų kokybiškai atliekamos Skyriaus funkcijos. III. VEIKLOS SRITYS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, atstovauja Skyriui, kad būtų užtikrintas efektyvus ES reikalų koordinavimas Ūkio ministerijoje bei ES politikos bendraisiais vidaus rinkos bei laisvo prekių judėjimo klausimais formavimo ir įgyvendinimo koordinavimas;
 • atlieka funkcijas susijusias su atstovavimo ES institucijose koordinavimu pagal ūkio ministrui pavestas valdymo sritis, teikia siūlymus dėl atstovavimo ES institucijose ir Lietuvos Respublikos pozicijų prioritetų, kad būtų užtikrintas veiksmingas atstovavimas;
 • Departamento direktoriaus pavedimu organizuoja pasirengimą Europos Sąjungos Konkurencingumo tarybai, Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybai, Europos kosmoso agentūros ministrų tarybai, organizuoja ir koordinuoja ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) atstovavimą tarybų posėdžiuose;
 • užtikrina, kad iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių būtų gauta efektyviam ES reikalų koordinavimui ir ES vidaus rinkos politikos formavimui bei įgyvendinimui reikalinga informacija;
 • bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje, kitomis Lietuvos Respublikos, ES institucijomis, nustatyta tvarka valstybės institucijoms teikia reikiamą informaciją, kad būtų užtikrintas efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas;
 • palaiko ryšius su ūkio ministro paskirtais specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, koordinuoja jų veiklą, kad būtų efektyviai valdoma informacija apie ES institucijose svarstomus klausimus ir užtikrintas efektyvus atstovavimas Ūkio ministerijai;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų raštus, kad būtų pateikta su ES reikalais susijusi informacija;
 • Ūkio ministerijos vadovybės įgaliojimu dalyvauja Lietuvos Respublikos ir ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, taip pat kituose renginiuose Lietuvos Respublikoje bei užsienyje, kad būtų užtikrintas veiksmingas atstovavimas Ūkio ministerijai;
 • dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, grupėms priskirti uždaviniai;
 • teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos problemų sprendimo, Skyriaus struktūros tobulinimo, funkcijų, darbo organizavimo ir koordinavimo Skyriuje ir Departamente;
 • teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl tiesiogiai pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, taip pat dėl dalyvavimo konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
 • vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos narystę ES;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
 • išmanyti ES reikalų koordinavimo tvarką ir reikalavimus Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius ES reikalų koordinavimą;
 • išmanyti pagrindines ES politikos nuostatas Lietuvos Respublikos ūkio ministrui (toliau – ūkio ministras) pavestose valdymo srityse;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo su ES ar tarptautinėmis institucijomis patirtį;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: