Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir apskaitos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 10

- Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija) Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti finansų valdymą, koordinuoti ir vykdyti skolininkų iš Vaikų išlaikymo fondo buhalterinės apskaitos tvarkymą, rengti finansinės atskaitomybės dokumentus. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia dokumentus finansinei atskaitomybei sudaryti;
- dalyvauja atliekant darbo priemonių, medžiagų, inventoriaus, skolų ir gautinų sumų inventorizacijas, užtikrina inventorizacijos rezultatų tinkamą apskaitą;
- pagal patvirtintą Fondo administracijos dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Fondo administracijos archyvą;
- rengia dokumentų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
- atlieka pagal Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų sumų pagal priimtus sprendimus priskaičiavimus skolininkams (išmokas ir palūkanas), tvarko atgautinų skolų iš skolininkų apskaitą);
- tvarko piniginių lėšų apskaitą pagal įstaigos atsiskaitomąsias sąskaitas ir pagal atskiras programas;
- rengia mokėjimų paraiškas ir teikia per valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);
- atlieka darbo užmokesčio, ligos pašalpų, išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėjimą per banką;
- rengia pažymas skolininkams ir tretiesiems asmenims apie išmokėtas sumas su priskaičiuotomis nuo išmokėtų pareiškėjams sumų palūkanomis atsižvelgiant į priimtus sprendimus ir įvertinus Vaikų išlaikymo fondui skolininkų grąžintas lėšas;
- teikia Skyriaus vedėjui informaciją, reikalingą sąmatų projektams parengti;
- vykdo kitus Fondo administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo arba buhalterinės apskaitos srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, dokumentų rengimą ir įforminimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »