Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Darbo pobūdis

1. Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Lygis – A. 3. Kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos prokuratūros (toliau – prokuratūra) ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto apskaitai, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų byloms tvarkyti; finansinei informacijai, reikalingai strateginiams veiklos planams parengti, sudaryti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • tvarko ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto apskaitą: turto įsigijimo, perdavimo atsakingiems asmenims, perleidimo kitiems subjektams, nurašymo, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo, nematerialiojo turto amortizacijos apskaitą; tvarko turto apskaitos korteles;
 • tvarko ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto apskaitą pagal prokuratūros strateginiame veiklos plane patvirtintas programas ir priemones, investicijų projektus, kasinių ir faktinių išlaidų straipsnius ir kt. požymius;
 • priima pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus ir jų duomenis įtraukia į buhalterinės apskaitos informacinę sistemą;
 • kontroliuoja, kad pateikti pirminiai apskaitos dokumentai būtų parengti pagal teisės aktų reikalavimus;
 • sudaro ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto operacijų apskaitos memorialinius orderius per ataskaitinį mėnesį pagal generalinio prokuroro patvirtinto sąskaitų plano sąskaitas;
 • registruoja parengtus apskaitos dokumentus prokuratūros dokumentų valdymo sistemoje;
 • formuoja ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų kiekvieno mėnesio bylas pagal dokumentacijos planą;
 • tvarko ir saugo sudarytus apskaitos dokumentus dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia duomenis į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą ir šioje sistemoje vykdo nekilnojamojo turto objektų tvarkytojo funkcijas (vaidmenis);
 • rengia teisės aktų projektus, susijusius su prokuratūros ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto apskaita;
 • sudaro statistines ataskaitas ir nustatytu laiku jas teikia Lietuvos statistikos departamentui;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, reikalingą prokuratūros strateginio veiklos plano projektui sudaryti;
 • tvarko pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų bylas;
 • vykdo pareigūnų ir karių valstybinių pensijų dydžių pokyčių skaičiavimus pagal įstatymų ir teisės aktų nuostatas;
 • pagal pavedimus rengia ir teikia informaciją apie prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų dydžius ir kt.
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas prokurorams ir prokuratūros personalui;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę – turto apskaitos kontrolę, kurios metu tikrina, ar turto įsigijimas, perdavimas, perleidimas, nurašymas ir kitos atliktos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai teisingai registruojami buhalterinės apskaitos dokumentuose, ar visas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas įtrauktas į apskaitą, ar pirminiai apskaitos dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus, ar ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į tą patį apskaitos registrą įtraukiami vieną kartą;
 • pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su prokuratūros funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti įgijęs socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį finansų ir buhalterinės apskaitos srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, iždo procedūras, biudžetinių lėšų apskaitą ir finansinę atskaitomybę, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ypatumus;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti duomenis ir informaciją, rengti išvadas, metodines rekomendacijas, teisės aktų projektus;
 • gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti buhalterinės apskaitos informacine sistema „Saikas“, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS);
 • atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta generalinio prokuroro patvirtintame Pareigų Lietuvos Respublikos prokuratūroje, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, sąraše.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: