Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Finansų ir ekonomikos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Finansų ir investicijų valdybos (toliau – Valdyba) Finansų ir ekonomikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Pareigybė reikalinga planuoti lėšas darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitoms išmokoms, susijusioms su darbo santykiais (toliau – lėšos darbo užmokesčiui), kontroliuoti lėšų darbo užmokesčiui panaudojimą pagal patvirtintus planus, sudaryti lėšų darbo užmokesčiui panaudojimo ataskaitas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja policijos įstaigų metinių darbo užmokesčio planų parengimą, tikrina ir vertina šiuos planus, rengia ir teikia išvadas;
 • tikrina ir analizuoja policijos įstaigų teikiamas biudžeto projekto ir biudžeto programų sąmatų skaičiavimų formas darbo užmokesčiui, sudaro suvestines skaičiavimų formas;
 • analizuoja policijos įstaigų lėšų darbo užmokesčiui panaudojimą pagal policijos įstaigas ir finansavimo šaltinius, vykdo šių išlaidų kontrolę neviršijant patvirtintų išlaidų planų, rengia ir teikia išvadas;
 • tikrina ir analizuoja policijos įstaigų lėšų darbo užmokesčiui mėnesines, ketvirtines ar metines biudžeto vykdymo, statistines, analitines ataskaitas, sudaro suvestines ataskaitas ir teikia ataskaitų gavėjams;
 • rengia ir dalyvauja rengiant siūlymus dėl policijos įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo;
 • analizuoja lėšų darbo užmokesčiui paskirstymą policijos įstaigoms, rengia ir dalyvauja rengiant siūlymus dėl lėšų darbo užmokesčiui paskirstymo tobulinimo;
 • dalyvauja tobulinant biudžeto planavimo, sudarymo ir vykdymo kompiuterines programas;
 • pagal kompetenciją nagrinėja policijos įstaigų prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo darbo užmokesčiui laisvoms pareigybėms finansuoti, pareigybių kategorijoms didinti ir kitais atvejais, rengia išvadas dėl lėšų skyrimo;
 • pagal kompetenciją tikrina darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų (išeitinių išmokų ir kt.) apskaičiavimo teisingumą;
 • pagal kompetenciją ir poreikį tikrina, analizuoja ir apibendrina policijos įstaigų teikiamą informaciją apie lėšų poreikį darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms įgyvendinant teisės aktų darbo apmokėjimo klausimais nuostatas;
 • rengia pažymas apie biudžeto pakeitimus (perskirsto policijos įstaigų biudžeto asignavimus pagal programos sąmatos straipsnius ir policijos įstaigoms) vadovaudamasis Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais, išvadomis, atsižvelgdamas į policijos įstaigų raštus;
 • rengia atsakymus į paklausimus darbo apmokėjimo klausimais;
 • nagrinėja kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir pastabas;
 • konsultuoja policijos įstaigų finansininkus ir teikia jiems metodinę pagalbą kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja policijos įstaigų tiksliniuose ir netikėtuose patikrinimuose;
 • pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
 • vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
 • vykdo kitus Valdybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nurodymus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ekonomikos, finansų ar buhalterinės apskaitos srityje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą ir darbo apmokėjimo tvarką;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti analitiškai mąstyti, greitai priimti racionalius sprendimus, rengti išvadas, planuoti darbus ir turėti gerus organizacinius gebėjimus;
 • rengti įvairaus pobūdžio raštus ir dokumentus darbo apmokėjimo ir kitais finansiniais klausimais;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (179) »