Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Finansų ir ekonomikos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Finansų ir investicijų valdybos (toliau – Valdyba) Finansų ir ekonomikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Pareigybė reikalinga planuoti lėšas darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir kitoms išmokoms, susijusioms su darbo santykiais (toliau – lėšos darbo užmokesčiui), kontroliuoti lėšų darbo užmokesčiui panaudojimą pagal patvirtintus planus, sudaryti lėšų darbo užmokesčiui panaudojimo ataskaitas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja policijos įstaigų metinių darbo užmokesčio planų parengimą, tikrina ir vertina šiuos planus, rengia ir teikia išvadas;
 • tikrina ir analizuoja policijos įstaigų teikiamas biudžeto projekto ir biudžeto programų sąmatų skaičiavimų formas darbo užmokesčiui, sudaro suvestines skaičiavimų formas;
 • analizuoja policijos įstaigų lėšų darbo užmokesčiui panaudojimą pagal policijos įstaigas ir finansavimo šaltinius, vykdo šių išlaidų kontrolę neviršijant patvirtintų išlaidų planų, rengia ir teikia išvadas;
 • tikrina ir analizuoja policijos įstaigų lėšų darbo užmokesčiui mėnesines, ketvirtines ar metines biudžeto vykdymo, statistines, analitines ataskaitas, sudaro suvestines ataskaitas ir teikia ataskaitų gavėjams;
 • rengia ir dalyvauja rengiant siūlymus dėl policijos įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo;
 • analizuoja lėšų darbo užmokesčiui paskirstymą policijos įstaigoms, rengia ir dalyvauja rengiant siūlymus dėl lėšų darbo užmokesčiui paskirstymo tobulinimo;
 • dalyvauja tobulinant biudžeto planavimo, sudarymo ir vykdymo kompiuterines programas;
 • pagal kompetenciją nagrinėja policijos įstaigų prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo darbo užmokesčiui laisvoms pareigybėms finansuoti, pareigybių kategorijoms didinti ir kitais atvejais, rengia išvadas dėl lėšų skyrimo;
 • pagal kompetenciją tikrina darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų (išeitinių išmokų ir kt.) apskaičiavimo teisingumą;
 • pagal kompetenciją ir poreikį tikrina, analizuoja ir apibendrina policijos įstaigų teikiamą informaciją apie lėšų poreikį darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms įgyvendinant teisės aktų darbo apmokėjimo klausimais nuostatas;
 • rengia pažymas apie biudžeto pakeitimus (perskirsto policijos įstaigų biudžeto asignavimus pagal programos sąmatos straipsnius ir policijos įstaigoms) vadovaudamasis Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais, išvadomis, atsižvelgdamas į policijos įstaigų raštus;
 • rengia atsakymus į paklausimus darbo apmokėjimo klausimais;
 • nagrinėja kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir pastabas;
 • konsultuoja policijos įstaigų finansininkus ir teikia jiems metodinę pagalbą kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja policijos įstaigų tiksliniuose ir netikėtuose patikrinimuose;
 • pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
 • vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
 • vykdo kitus Valdybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nurodymus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ekonomikos, finansų ar buhalterinės apskaitos srityje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą ir darbo apmokėjimo tvarką;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti analitiškai mąstyti, greitai priimti racionalius sprendimus, rengti išvadas, planuoti darbus ir turėti gerus organizacinius gebėjimus;
 • rengti įvairaus pobūdžio raštus ir dokumentus darbo apmokėjimo ir kitais finansiniais klausimais;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB klientas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: