Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis - A3. Pareigybės kategorija - 11

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) veiklos plano projekto rengimo koordinavimą ir patvirtinto plano įgyvendinimo kontrolės vykdymą bei koordinuoti darbus, susijusius su strateginių dokumentų rengimu, tikslinimu ir įgyvendinimu.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia pasiūlymus Teisingumo ministerijos strateginiam veiklos planui VPB kompetencijos klausimais, inicijuoja ir rengia VPB veiklos plano projektą;
- rengia investicijų projektus bei teikia informaciją kompetentingoms institucijoms apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį;
- apskaičiuoja lėšų poreikį VPB valstybės biudžeto programoms vykdyti;
- rengia programų sąmatų su skaičiavimais projektus;
- organizuoja ir rengia veiklos plano bei programų sąmatų tikslinimą;
- vykdo VPB veiklos plano įgyvendinimo stebėseną;
- rengia VPB vykdomų programų įgyvendinimo ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia kompetentingoms institucijoms;
- dalyvauja rengiant ir vykdant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus;
- dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su Skyriaus veikla, veikloje;
- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;
- atlieka Valstybės biudžeto asignavimų poreikio ilgalaikių prognozių pateikimą naudojant Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);
- rengia pagal kompetenciją dokumentų projektus;
- tvarko analitinę atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šią funkciją;
- apskaičiuoja darbo užmokestį ir kitas išmokas VPB darbuotojams, vykdo banko operacijas, nesant Skyriaus darbuotojams, atsakingiems už šias funkcijas;
- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba viešojo administravimo krypties;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, strateginį planavimą, finansinę veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »