Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Finansų ir strateginio planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės, valstybinės žemės perleidimo (perduotos neatlygintinai, parduotos) ir biologinio (medynų) turto finansinę apskaitą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
 • tvarko Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės ir jos perleidimo (neatlygintinai perduotos, parduotos) finansinę apskaitą;
 • tvarko Nacionalinės žemės tarnybos valdomo valstybinio biologinio (medynų) turto ir jo perleidimo finansinę apskaitą;
 • tvarko atsiskaitymų su pirkėjais už parduotą žemę išsimokėtinai ar atsiskaitant iš karto apskaitą, atsiskaitymų su pirkėjais už aukciono būdu parduotą miško paskirties žemę apskaitą, kitų lėšų apskaitą, susijusių su žemės pardavimu, nuoma, sklypų formavimu ir kita, pervestinų sumų į valstybės biudžetą ir į savivaldybių biudžetus už parduotą žemę apskaitą;
 • veda sąnaudų bei atsiskaitymų su tiekėjais apskaitą, kai apmokėjimas tiekėjams vykdomas piliečių lėšomis ir apskaitos dokumentai registruojami Žemės (turto) administravimo sistemoje;
 • užtikrina, kad Skyriuje saugoma informacija būtų prieinama Valstybės kontrolės bei kitų kontroliuojančių institucijų įgaliotiems atstovams;
 • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais ir pagal poreikį teikia jiems informaciją;
 • dalyvauja atliekant inventorizaciją, sutikrina inventorizacijos rezultatus su buhalteriniais dokumentais ir buhalterinėje apskaitoje užregistruotais duomenimis;
 • rengia, suveda ir teikia duomenis, susijusius su žemės apskaita, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
 • pagal kompetenciją rengia ir nustatytais terminais teikia valstybinės žemės finansines ataskaitas bei kitą susijusią informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui ir visoms kontroliuojančioms, finansuojančioms ir kitoms institucijoms;
 • dalyvauja užtikrinant Nacionalinės žemės tarnybos Žemės (turto) administravimo sistemos , skirtos Nacionalinės žemės tarnybos išlaidoms ir turtui apskaityti, funkcionavimą;
 • užtikrina Nacionalinės žemės tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Apskaitos vadovo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • rengia skolų laiškus ir mokėtinų ir gautinų sumų tarpusavio suderinimo aktus valstybinės žemės pirkėjams;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • tvarko ir teikia siūlymus dėl Apskaitos vadovo, skirto reglamentuoti Nacionalinės žemės tarnybos išlaikymo lėšų administravimą bei Nacionalinės žemės tarnybos turto apskaitymą, pakeitimo;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti patirties apskaitos tvarkymo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymus, taip pat kitus teisės aktus reglamentuojančius ES paramos lėšų apskaitą, finansų valdymą ir apskaitą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti dirbti su Navision (Microsoft Dynamics NAV) sistema;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • sugebėti rengti teisės aktų projektus;
 • būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.
CVB klientas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: