Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pakruojis - Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. AP-522

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius priskaitymą ir apskaitos organizavimą, informacijos apie mokesčio mokėjimo eigą rengimą, fizinių ir juridinių asmenų konsultavimą žemės nuomos mokesčių klausimais. Taip pat dalyvauti Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese, teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybinės žemės nuomos mokesčio, kitų mokesčių administravimo ir bendrosios veiklos srities – strateginio veiklos plano rengimo bei įgyvendinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos žemės ir žemės mokesčio įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos finansų ir kitų ministerijų raštais ir įsakymais, reglamentuojančiais žemės ir žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčius, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. priskaito ir įtraukia į apskaitą žemės nuomos mokestį už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius;
5.2. rengia sutarčių su Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Pakruojo skyriumi ir Valstybės įmone Registrų centru dėl kadastrinių duomenų, reikalingų žemės nuomos mokesčiui už valstybinę žemę apskaičiuoti, pateikimo projektus;
5.3. naudodamasis dokumentų valdymo sistema „Avilys“, rengia su nekilnojamuoju turtu, žemės ir valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčių skaičiavimais ir apskaita susijusius Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
5.4. organizuoja duomenų, reikalingų Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytoms žemės nuomos mokesčio lengvatoms taikyti, suvedimą į MASIS duomenų sistemą (toliau – duomenų sistema);
5.5. savarankiškai parengia duomenis, reikalingus nuomos mokesčiui už valstybinę žemę apskaičiuoti ir įtraukti į duomenų sistemą;
5.6. naudodamasis duomenų sistema, apskaičiuoja nuomos mokestį už valstybinę žemę ir pritaiko Savivaldybės tarybos suteiktas mokesčio lengvatas;
5.7. tvarko nuomos mokesčio už valstybinę žemę žinynus;
5.8. formuoja, tvirtina ir pateikia apskaitai bei mokėtojams žemės nuomos mokesčio deklaracijas;
5.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis žemės nuomos mokesčių klausimais;
5.10. rengia informaciją apie mokesčių surinkimo eigą:
5.10.1. sudaro mokėjimų apyvartų žiniaraščius, parengia ataskaitas, suvestines;
5.10.2. tvarko apskaitos klasifikatorių, formuoja mokestines prievoles, vykdo jų apskaitą, peržiūri mokėtojų apskaitos korteles;
5.10.3. parengia bendrosios nepriemokos, mokėtojų dienos balansų ataskaitas;
5.10.4. teikia operatyvią informaciją apie įplaukas, skolininkus, mokesčio nepriemokų dydžius bei kitus su mokesčio administravimu susijusius duomenis;
5.11. savarankiškai atnaujina apskaitos duomenis duomenų sistemoje;
5.12. suderina duomenų sistemoje pinigų likučius su banko sąskaitos įrašu;
5.13. rūpinasi, kad mokesčiai už valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomą būtų surenkami Savivaldybės tarybos nustatytais terminais;
5.14. užtikrina juridinių ir fizinių asmenų duomenų konfidencialumą;
5.15. teikia Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui informaciją ir dokumentus, reikalingus procesiniams dokumentams dėl žemės nuomos mokesčio ir delspinigių išieškojimo rengti;
5.16. organizuoja ir atsako už savo darbo dokumentų archyvo tvarkymą bei sudaro Skyriaus archyvines bylas ir apyrašus pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
5.17. dalyvauja Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
5.18. informacinėje sistemoje atlieka konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio I-II lygio antrojo pildytojo funkcijas;
5.19. parengia Savivaldybės administracijos finansų kontrolės būklės ataskaitą, ją pateikia Savivaldybės tarybai dėl pritarimo ir kartu su aiškinamuoju raštu pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
5.20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo finansų kontrolės procedūras;
5.21. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus mokesčių administravimo klausimais
5.22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: