Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Finansų skyriaus Vyriausiasis specialistas; pareiginės algos koeficientas 8,5 (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2018 m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. 1-430


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Finansų skyriaus (toliau – Finansų skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamento) komandiruočių, sąnaudų kompensavimo, piniginių lėšų atsiskaitomosiose sąskaitose

buhalterinę apskaitą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties, apskaitos studijų krypties arba finansų studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti vienerių metų buhalterinės apskaitos darbo patirties biudžetinėje įstaigoje;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. gebėti savarankiškai analizuoti bei spręsti problemas, priimti tikslius ir savalaikius sprendimus, planuoti ir organizuoti savo veiklą, kuri užtikrintų kokybišką ir savalaikį funkcijų atlikimą;

4.5. gebėti dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę bei pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą, gebėti juos taikyti praktikoje;

4.7. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles.

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka mokėjimus per elektroninės bankininkystės sistemas;

5.2. tvarko piniginių lėšų judėjimo atsiskaitomose sąskaitose apskaitą, veda kasinių išlaidų analitinę apskaitą;

5.3. vykdo komandiruočių išlaidų apskaitą, kontroliuoja, kad darbuotojai laiku ir teisingai atsiskaitytų už komandiruočių išlaidoms gautus avansus;

5.4. apskaito biudžetines lėšas pavedimams ir Europos Sąjungos paramos finansavimo projektams vykdyti;

5.5. tvarko gautinų, mokėtinų, finansavimo sumų apskaitą vadovaujantis VSAFAS 17 ir 20 standartais;

5.6. tvarko sąnaudų kompensavimą ir pajamų gavimą vadovaujantis VSAFAS 10 ir 20 standartais (t.y. sąskaitų išrašymas ir atsiskaitymų apskaita);

5.7. atlieka metinę kitų gautinų sumų (komunalinių išlaidų kompensavimo) ir pinigų banko sąskaitose inventorizaciją;

5.8. kas mėnesį rengia ataskaitas apie išlaidų limitų už judriojo telefono ryšio paslaugas viršijimą, detalizuojant pagal darbuotojus, kuriems skirti tarnybiniai judriojo ryšio telefonai;

5.9. valstybės biudžeto lėšų, gautų į ministerijos sąskaitą banke, judėjimą registruoja Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau - VBAM sistema) bendrajame žurnale;

5.10. kiekvieną dieną VBAM sistema išsiunčia (eksportuoja) Valstybės iždo departamentui Departamento ir pavaldžių įstaigų asignavimų poreikio prognozių duomenis, perduoda mokėjimo paraiškų ir kitus apskaitos duomenis;

5.11. įveda duomenis į Departamento naudojamą buhalterinės apskaitos kompiuterinę programą ir atsako už įvestų duomenų atitikimą apskaitos dokumentams;

5.12. atostogų metu pavaduoja darbuotoją, tvarkančią iždo apskaitą;

5.13. Finansų skyriaus vedėjo pavedimu teikia dokumentus išorės ir vidaus auditui;

5.14. vykdo kitus Departamento vadovybės, Finansų skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;

5.15. vykdydamas finansų kontrolės procedūras, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »