Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyriausiasis specialistas (koef.8.1)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-1025

GAMTOS APSAUGOS IR MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti administruojant Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą, rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su ekonominiu miškų ūkio reguliavimu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – miškų ūkio valstybinio reguliavimo ekonominiais ir miškų ūkio strateginio planavimo klausimais.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį miškų ūkio ir/ar aplinkos apsaugos srityje;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, valstybės biudžeto pajamų sudarymo ir asignavimų naudojimo teisinius pagrindus, valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo, vykdymo, vertinimo ir kontrolės pagrindines nuostatas, procedūras, asignavimų valdytojų pareigas, teises ir atsakomybę, Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimą.
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.8. žinoti raštvedybos, kalbos kultūros ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
4.9. žinoti Aplinkos ministerijos nuostatus, darbo reglamentą, Grupės nuostatus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa ir kitais miškų ūkio ekonominio reguliavimo klausimais, šiuos projektus derina su ministerijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
5.2. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, pagal Grupės kompetenciją rengia šių planų įgyvendinimo ataskaitas;
5.3. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant pajamų į Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą dydžio analizę, šio dydžio paskirstymo projektą;
5.4. atlieka ir (ar) organizuoja paraiškų ir pasiūlymų bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti vertinimą;
5.5. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo projektus;
5.6. atlieka Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo tarybos sekretoriaus funkcijas, taip pat pagal Grupės kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose tarybose, komisijose bei darbo grupėse;
5.7. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos vykdomus viešuosius pirkimus, rengiant viešųjų pirkimų sutartis ir koordinuojant šių sutarčių vykdymą;
5.8. pagal Grupės kompetenciją rengia, derina ir koordinuoja biudžeto lėšų naudojimo sutartis;
5.9. pagal Grupės kompetenciją rengia Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos išlaidų sąmatų projektus, dalyvauja rengiant ministerijai pavaldžių institucijų miškų ūkio srityje išlaidų sąmatų projektus;
5.10. pagal Grupės kompetenciją vertina ministerijai pavaldžių institucijų miškų ūkio srityje Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų panaudojimo pagrįstumą;
5.11. konsultuoja savivaldybes, valstybės įstaigas, įmones, organizacijas, įstaigas prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas klausimais, susijusiais su Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa;
5.12. renka, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa;
5.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Grupės vyriausiojo patarėjo, vykdančio miškų politikos srities funkcijas, ir Grupės vyresniojo patarėjo, kuriam yra atskaitingas Grupės vadovo ir (ar) grupės vyriausiojo patarėjo, vykdančio miškų politikos srities funkcijas, priskyrimu, pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus Grupės vyriausiajam patarėjui, vykdančiam miškų politikos srities funkcijas.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: