Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ siūlo darbą:

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ – jau 30 metų mūsų šalyje veikianti nepolitinė ir nereliginė vaiko teisėms atstovaujanti organizacija šiuo metu turinti 21 struktūrinį padalinį ir kuruojanti 49 vaikų dienos centrus visoje Lietuvoje. Organizacija aktyviai veikia atstovaudama vaiko teisėms įvairiais būdais: teikia paramą ir pagalbą sunkumų patiriančioms vaikus auginančioms šeimoms, užsiima vaiko teisių apsauga ir advokacijos veiksmais aukščiausiu nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis, teikia paramą pasaulio vaikams. „Gelbėkit vaikus“ yra tarptautinio tinklo „Save the Children“ narė.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“, tarptautiniam tinklui yra įsipareigojusi apsaugoti ir užtikrinti visų vaikų saugumą bei gerovę ir tiek, kiek tai įmanoma, sumažinti bet kokio smurto prieš vaikus riziką. Šio tikslo organizacija „Gelbėkit vaikus“ siekia įgyvendindama Vaiko saugumo užtikrinimo politiką ir Elgesio, užtikrinančio vaiko saugumą, kodeksą bei laikydamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 19 straipsnio nuostatų, kuris nurodo, kad vaikai turi būti apsaugoti nuo visų smurto formų. Asmenys, susiję su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ – dirbantys, savanoriaujantys ar kitaip dalyvaujantys bei bet kokiu kitu būdu prisidedantys prie organizacijos veiklos – taip pat turi laikytis Vaiko saugumo užtikrinimo politikos ir Elgesio, užtikrinančio vaiko saugumą, kodekso nuostatų bei prisidėti prie vaiko apsaugos.

Įmonės darbo skelbimai