Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos ryšių operatorių grupės Vyriausiasis specialistas Pareiginė alga 7,1 BD (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Lietuvos kariuomenės karinės jūrų pajėgos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos kariuomenės vado
2018 m. gruodžio 20 d.
įsakymu Nr. V- 1626


KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ
JŪRŲ GELBĖJIMO KOORDINAVIMO CENTRO
GLOBALINĖS JŪRŲ AVARINIO RYŠIO IR SAUGUMO SISTEMOS RYŠIŲ OPERATORIŲ GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Karinių jūrų pajėgų (toliau – KJP) Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro (toliau – JGKC) Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos ryšių operatorių grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga informacijai apie nelaimės ištiktų žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus ir teršimo incidentų likvidavimo jūroje darbus rinkti, analizuoti ir teikti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir tarptautinių sutarčių, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, nuostatomis; užtikrinti tinkamą JGKC techninių priemonių darbą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – žmonių paieška ir gelbėjimas bei teršimo incidentų likvidavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo su radijo arba jūrų avarinio ryšio įranga patirtį;
4.3. turėti Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemos (toliau – GJRASS) kursų baigimo pažymėjimą;
4.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines konvencijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius GJRASS, saugią laivybą, paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbus;
4.5. gebėti operatyviai susisiekti su visais respondentais vykdant nelaimės ištiktų žmonių paieškos ir gelbėjimo, teršimo incidentų likvidavimo jūroje darbus;
4.6. būti susipažinusiam su karo tarnybą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.
Pakeitimas: 4.1, 4.2 p.: Kariuomenės vado įsakymas Nr. V-1091 (2019-09-12 )

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka, analizuoja ir teikia informaciją KJP JGKC Kapitonų koordinatorių grupės vyr. specialistui apie:
5.1.1. nelaimės ištiktų žmonių paieškos ir gelbėjimo, teršimo incidentų likvidavimo jūroje darbus, atliekamus Lietuvos Respublikos atsakomybės zonos jūrinėje dalyje, ir šių darbų eigą;
5.1.2. gautus avarinius pranešimus ir atliktus veiksmus;
5.1.3. nelaimės ištiktų žmonių paieškos ir gelbėjimo, teršimo incidentų likvidavimo priemonių sudėtį ir dislokacijos vietą;
5.1.4. KJP JGKC techninių elektroninių ryšių priemonių būklę ir ryšio su įvairių institucijų struktūriniais padaliniais patikimumą pagal patvirtintą KJP JGKC ryšių schemą;
5.1.5. vykstančius nelaimės ištiktų žmonių paieškos ir gelbėjimo, teršimo incidentų likvidavimo mokymus ir pratybas;
5.1.6. pavedimus, gautus iš tarptautinių organizacijų, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijų;
5.1.7. hidrometeorologinę padėtį ir prognozę.
5.2. nuolat stebi elektroninio skaitmeninio ryšio kanalus tarptautinių avarinių dažnių diapazone, stebi balso kanalus ultraaukšto dažnio ir vidutinių bangų diapazonuose;
5.3. užtikrina nuolatinį ryšį su laivais ir orlaiviais, patyrusiais avariją, laivais ir kitomis pajėgomis, esančiomis nelaimės ištiktų žmonių paieškos ir gelbėjimo, teršimo incidentų likvidavimo jūroje rajone, taip pat su organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis, dalyvaujančiomis nelaimės ištiktų žmonių paieškos ir gelbėjimo, teršimo incidentų likvidavimo jūroje operacijoje, kitų šalių jūrų gelbėjimo koordinavimo centrais;
5.4. koreguoja įrašus atitinkamuose dokumentuose ir praneša KJP JGKC Kapitonų koordinatorių grupės vyr. specialistui apie nustatytus kontaktinių duomenų, ryšių kanalų su bendradarbiaujančiomis institucijomis pasikeitimus ir netikslumus;
5.5. tikrina ir, jeigu reikia, papildo KJP JGKC dokumentaciją reikiamais blankais pagal Tarptautinio oro ir jūrų paieškos ir gelbėjimo vadovo priedus;
5.6. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbus, projektus;
5.7. pagal kompetenciją teikia siūlymus JGKC vadovybei dėl JGKC veiklos tobulinimo;
5.8. informuoja JGKC vadovybę apie elektroninių ryšių aparatūros gedimus;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su nustatytomis ir paskirtomis užduotimis;
5.10. chronologine tvarka daro tikslius ir koreguoja padarytus užrašus JGKC radijo ryšio žurnale.
5.11. vykdo kitus, su jo funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio JGKC vadovybės pavedimus.
Pakeitimas: 5.7, 5.8, 5.11 p.: Kariuomenės vado įsakymas Nr. V-1091 (2019-09-12 )

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus JGKC viršininkui.
CVB klientas

Lietuvos kariuomenės karinės jūrų pajėgos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: