Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Gyventojų aptarnavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio teritorinė ligonių kasa

Darbo pobūdis

 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A3. Kategorija – 11
 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtą darbą, užtikrinant vartotojų poreikius atitinkančių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą visuomenės informavimą apie privalomojo sveikatos draudimo teikiamas galimybes bei atstovauti apdraustųjų interesams privalomojo sveikatos draudimo sistemoje. Tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.

Išduoda Europos sveikatos draudimo korteles.
 • Išduoda E/SED formos pažymas.
 • Nagrinėja ir tvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas pažymas dėl asmens teisės į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą.
 • Išduoda pažymas apie asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus.
 • Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.
 • Patvirtina užsieniečių, pateikusių E/SED formos pažymas, draudimą.
 • Konsultuoja ir informuoja gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoja apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką:
 • teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką bei sąlygas;
 • sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
 • medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką;
 • asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems, Europos sąjungos šalyse narėse bei Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimo tvarką;
 • gyventojų prisirašymo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
 • kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo bei galiojimo tvarką;
 • prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
 • kitas sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
 • dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką;
 • piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo, pareiškimų, prašymų, skundų priėmimo Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje tvarką.
 • Konsultuoja bendruoju ligonių kasų telefonu ir elektroniniu paštu.
 • Administruoja laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų eilę.
 • Priima sąskaitas iš gyventojų už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas.
 • Teikia informaciją gyventojams apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų išlaidoms apmokėti skiriamas PSDF biudžeto lėšas.
 • Savo kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus bei skundus, rengia atsakymų projektus.
 • TLK direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja TLK interesus susitikimuose su kitų institucijų atstovais.
 • Dalyvauja įstaigos susirinkimuose, bendradarbiauja su kitų TLK skyrių darbuotojais.
 • Tinkamai saugo asmens duomenis, priimtus dokumentus bei jų kopijas. Nustatyta tvarka perduoda juos į TLK archyvą.
 • Informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujus, efektyvesnius veiklos vykdymo būdus.
 • Vykdo su TLK bei Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės ar skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį gyventojų aptarnavimo sveikatos priežiūros viešojo administravimo ar privalomojo sveikatos draudimo srityje;
 • būti susipažinus ir išmanyti Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir asmens duomenų apsaugą, taip pat Europos Sąjungos (toliau ES) teisės aktus, Europos Tarybos Reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 bei kitus socialinės apsaugos sistemų taikymą asmenims, judantiems Bendrijoje, reglamentuojančius teisės aktus;
 • žinoti įstaigos veiklos sritis, darbo specifiką, dokumentacijos rūšis bei jos srautus, darbo organizavimo tvarką, ekonomikos, valdymo pagrindus, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint, interneto naršylėmis taip pat naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo bei perdavimo į archyvą tvarką;
 • žinoti institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, struktūrą ir funkcijas;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus, greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti.
CVB klientas

Panevėžio teritorinė ligonių kasa

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: